Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Najlepsi papiernicy

           
  
   Podczas uroczystego zakończenia
   roku szkolnego 2018/2019,
   przedstawiciele IP - Kwidzyn,
   firmy patronującej klasom
   Technikum Papiernictwa
   w naszej szkole:
  
pani Aleksandra Klecha – dyrektor do spraw pracowniczych oraz pani Anna Księżopolska – specjalista HR, złożyli gratulacje
i wręczyli torby z upominkami ufundowanymi przez IP, najlepszym uczniom klasy I, II i III TP.
           
Z najlepszym wynikiem, rok szkolny 2018/2019 w Technikum Papiernictwa ukończyli:

klasę III – Maciej Kogut – 4,8 sprawowanie wzorowe
klasę II – Jezierski Jakub – 4,07 – sprawowanie bardzo dobre
klasę I – Zieleniak Michał – 4,17 – sprawowanie bardzo dobre

Uczniowie klasy II i III otrzymali również symboliczny czek w wysokości odpowiednio 1000 zł i 2000 zł za najlepsze wyniki
w nauce. Ufundowane stypendium wpłynie na konto uczniów. Serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły wspaniałych wakacji.
           
   

Iwona Grodecka-Trautsolt