Najlepszy Papiernik

     2019/2020


 

Najlepszym Papiernikiem Dwójki w roku szkolnym 2019/2020 został jednogłośnie Maciej Krzysztof Kogut.

Zasłużył sobie na to miano swoimi osiągnięciami zawodowymi

– egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdane na 89%,
- średnia ocen przedmiotów zawodowych to 4,90, -
- średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez całe
    cztery lata - 4,59.

Maciej to skromny, młody człowiek, który zawód papiernika poznał trochę później niż wszyscy uczniowie, ponieważ swoją naukę rozpoczął najpierw w liceum. Zdołał jednak wszystko nadrobić i odnaleźć się w nowej szkole i wybranym przez siebie kierunku.

Za swoje osiągnięcia, jako najlepszy absolwent kierunku technik papiernictwa, otrzymał od współpracującej ze szkołą firmy IP stypendium w wysokości 3000 złotych oraz gadżety firmowe.

W imieniu pracodawcy czek w tym roku wręczył Maciejowi dyrektor Henryk Czyżewski.
Jesteśmy dumni z Macieja, Jego osiągnięć, a firmie IP serdecznie dziękujemy za wsparcie motywacyjne dla naszych uczniów.