PORADNIK
8-KLASISTY

 


   

HARMONOGRAM

O SZKOLE    
   

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

KIERUNKI    
    Lp. Rodzaj czynności Termin Uwagi
LISTA RZEMIEŚLNIKÓW  
    1. Złożenie wniosków do 21.06.2021r.  
PODANIE DO BSIS nr 7          
    2. Uzupełnienie wniosków do 14.07.2021r. dokumenty wymagane w
ULOTKA SZKOŁY         rekrutacji, 3 zdjęcia
          legitymacyjne
PREZENTACJA SZKOŁY   3. Listy kandydatów zakwalifikowanych 22.07.2021r.  
      i niezakwalifikowanych    

         
    4. Wydawanie skierowań do lekarza od 22.07.2021r.

nie dotyczy pracowników

NIE TYLKO NAUKA     medycyny pracy oraz Sanepidu do 26.07. 2021r. młodocianych
          szkoła wyznacza miejsce
          badania
           
    5. Dostarczenie oryginału dokumentów od 22.07.2021r.

oryginał :

      oraz zaświadczenia lekarskiego do 30.07.2021r. - świadectwa ukończenia
      medycyny pracy  

   szkoły

          - wyników testów
          - zaświadczenia lekarskiego
             medycyny pracy
           
    6. Lista kandydatów przyjętych 2.08.2021r.  
      i kandydatów nieprzyjętych    
           
    7. Dostarczenie umowy o pracę do 1.09.2021r. tylko pracownicy młodociani
           
    8. Wykonanie  badań sanepidowskich

do 24.09.2021r.

nie dotyczy uczniów technik
          papiernictwa