Erasmus 2016
podsumowanie projektu

         

 

Projekt ERASMUS+ „ Praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach - przyszłością  kwidzyńskiej młodzieży” podsumowany!!!
 

                  

 

Młodzież i nauczyciele biorący udział w stażu realizowanym w ramach sektora KA1 – Mobilność edukacyjna Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w lutym 2016 roku w hiszpańskiej Sevilli przygotowali materiały, którymi chcieli podzielić się z kwidzyńską społecznością. Na uroczystą konferencję, która odbyła się 24 maja w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, przybyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy  zaprzyjaźnionych szkół, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Zespołu Ekonomicznego,  nauczyciele  i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych oraz zaproszeni goście zaangażowani w realizację projektu.

Koordynator projektu - pani Iwona Grodecka – Trautsolt, przedstawiła założenia projektu,  przybliżyła działalność Instytucji Pośredniczącej EuroMind Projects S.L., z którą nasza szkoła nawiązała współpracę dzięki uprzejmości ZSP nr 1 w Kwidzynie oraz opowiedziała o etapach realizacji projektu – rekrutacji, lekcjach języka angielskiego z panią Izabellą Horbal, zajęć interpersonalnych, kulturowych wraz z lekcjami hiszpańskiego z Jorge Zapata Maceiras oraz zajęciach z doradztwa zawodowego z panią Jolantą Bryłka.

Narodowa Agencja przekazała na konto Starostwa Powiatowego 54852 euro, dzięki czemu wszystkie działania dla 20 uczestników stażu, 2 opiekunów oraz 2 nauczycieli biorących udział w job shadowingu zostały realizowane tylko ze środków Unii Europejskiej. Nad rozliczaniem projektu przez cały czas realizacji czuwają pracownicy Powiatowego Zespołu Ekonomicznego z panią Lidią Piasecką na czele.

Miejsca praktyk w hiszpańskich przedsiębiorstwach, zgodne z oczekiwaniami i preferencjami zawodowymi naszych uczniów oraz realizację programu językowo – kulturowego zapewniła na wysokim poziomie firma pośrednicząca euroMind. Pani Amelia Wójcik i Jej pracownicy zadbali, by wszystkie zadania projektu zostały zrealizowane w przyjemnej, ale pracowitej atmosferze.

Młodzież przedstawiła przygotowane przez siebie prezentacje opowiadające o ich pracy, czasie wolnym, przeżyciach, doświadczeniach i wspaniałych wycieczkach. Uczniowie technikum żywienia
i usług gastronomicznych, pod okiem nauczycieli zawodu, przygotowali poczęstunek składających się z potraw kuchni hiszpańskiej, uczniowie technikum hotelarstwa scenkę z ich hiszpańskiej rzeczywistości – czyli rozmowa w recepcji angielsko – hiszpańska ;-), technikum obsługi turystycznej wraz z fanką Hiszpanii – historię, położenie geograficzne, kulturę, obyczaje i ciekawe turystycznie miejsca w Sevilli i całej Andaluzji, a technikum papiernictwa – pokaz swoich produktów wytworzonych w drukarni 3D World oraz, wraz z całą grupą stażystów, występ wokalny. Pani Marlena Kotłowska – współkoordynator projektu oraz pani Iwona Grodecka - Trautsolt przedstawiły założenia job shadowingu oraz doświadczenia zdobyte dzięki praktykom odbytym w sevillskim hotelu , którymi będą się dzielić przez najbliższy czas z uczniami i innymi nauczycielami zawodu.

Na zakończenie konferencji członek zarządu pani Danuta Woronowicz podsumowała staż i przygotowaną konferencję oraz wraz z dyrektorem szkoły panem Henrykiem Czyżewskim wręczyła uczestnikom projektu  dokument EUROPASS MOBILNOŚĆ , który potwierdza zdobyte kompetencje zawodowe, społeczne, organizacyjne i językowe na europejskim poziomie oraz certyfikaty potwierdzające pobyt stażystów w Hiszpanii wraz z pamiątkowymi raportami końcowymi.
 

           

   

Iwona Grodecka-Trautsolt; Marlena Kotłowska