PO WER  2017/18                         

Projekt PO WER
"Hiszpański staż, to nasza inwestycja w sukces zawodowy"

           
Informacje wstępne Tegoroczny projekt, to już druga edycja staży w Hiszpanii.
           
Regulamin Rekrutacji W grudniu 2016 roku nasza szkoła podpisała umowę na realizację projektu "Hiszpański staż to nasza inwestycja w sukces zawodowy" w ramach projektu POWER VET 2016-1-PL01-KA102-025471„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

                    zatwierdzenie regulaminu

 
Wyniki rekrutacji I etapu
           
II Etap rekrutacji Projekt ten jest skierowany do uczniów technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług turystycznych, technik papiernictwa oraz cukierników.

W styczniu został ogłoszony I etap  rekrutacji, w którym analizowane są oceny z:
 
Wyniki rekrutacji II etapu
 
Lista uczestników praktyk w Hiszpanii
           
Spotkanie z rodzicami

- przedmiotów zawodowych (min. 3,5)
- języków obcych
- oraz sprawowanie - minimum dobre.
 

 
Formularz dla uczestnika wyjazdu
 
Migawki z Praktyk
 
Podsumowanie oczami uczestników

Projekt realizowany jest od 15.12.2016r. do 14.06.2018 r.  

 

Wyjazdy do Hiszpanii zaplanowane są dla dwóch grup po 20 uczniów i 3 nauczycieli:
 

 

UCZNIOWIE

I grupa:

wylot:18.11.2017 ( sobota) 

staż: 20.11.2017 (poniedziałek) do 15.12.2017 (piątek) 16.12.2017 (sobota) powrót

 

II grupa

wylot:24.03.2018 ( sobota)
staż: 26.03.2018 ( poniedziałek) do 20.04.2018 9 (piątek) 21.04.2018 (sobota) powrót

 

NAUCZYCIELE:
 
I grupa:

wylot: 2.12.2017 ( sobota)
staż: od 4.12.2017 do 15.12.2017 (piątek)
16.12.2017 powrót wraz z uczniami

 

II grupa:

wylot 7.04.2018 ( sobota)
staż 9.04.2018 do 20.04.2018 (piątek)
21.04.2018 (sobota) powrót wraz z uczniami

 

INSTYTUCJA PARTNERSKA

 

Instytucją partnerską jest firma EuroMind. Zajmuje się ona organizacją pobytu uczniów w Hiszpanii, organizacją miejsc praktyk oraz realizacją programu kulturowego. Głównym koordynatorem projektu w firmie jest Pani Amelia Wójcik.

EuroMind to prężnie rozwijająca się andaluzyjska instytucja szkoleniowo-edukacyjno-doradcza posiadająca siedzibę
w miejscowości Úbeda i Sewilla w południowej Hiszpanii.
           

Uczestnicy NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH

           
w związku z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie pokryte jest ze środków unijnych.
Natomiast od uczestników projektu wymagane jest zaangażowanie w przygotowanie językowo-pedagogiczno-kulturowe,
w odbywane praktyki, w akcję promującą rezultaty projektu.
           

Mamy nadzieję że realizacja projektu przysporzy naszej szkole i młodzieży samych pozytywnych doświadczeń i korzyści
na przyszłość.

 

Autorkami projektu są:  Iwona Grodecka – Trautsolt (koordynator projektu) i  Marlena Kotłowska.

Aktualizacja© 2017-2018 Wioletta Paciorek