Erasmus +

           

           
 

http://erasmusplus.org.pl

Nasze projekty Akcja 1. Mobilność edukacyjna        
 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Mobilność uczniów
Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią projektu jest przygotowanie w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

Potencjalni beneficjenci
Praktyki przeznaczone są dla:

  • uczniów szkół zawodowych i technicznych;
  • osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
  • absolwentów – tzw. „recent graduates” (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika).

Wnioski o dofinansowanie projektów składają instytucje.

Mobilności kadry
Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.

Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mogą:

  • brać udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
  • uczestniczyć w praktykach typu job shadowing lub szkoleniach w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • prowadzić kursy i szkolenia w zagranicznych instytucjach partnerskich, w tym w instytucji wnioskującej oraz w instytucjach należących do konsorcjum.

Potencjalni beneficjenci
Wyjazdy, trwające od 2 dni do 2 miesięcy, są przeznaczone dla osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, takich jak:

  • nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych;
  • doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych;
  • osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie).

Wnioski o dofinansowanie projektów składają instytucje.

2015/2016