Erasmus plus  2018/2020 

Erasmus +
„Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej”

 
Informacje wstępne    
     

Od 3 września 2018 roku w naszej szkole ruszył projekt „Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej”  o  numerze 2018-1-PL01-KA102- 048315 realizowany na zasadach Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

Udział w projekcie jest całkowicie  bezpłatny, uczniowie otrzymują również kieszonkowe, są jednak zobowiązani przed wyjazdem oraz w trakcie mobilności brać udział w lekcjach  języka hiszpańskiego, realizowania on – line kursu OLS z języka angielskiego oraz uczestnictwa w zajęciach kulturowych, pedagogicznych oraz z doradztwa zawodowego

Projekt realizowany jest od 2.09.2018 r. do 1.09.2020  r.  
Autorkami projektu są:  Marlena Kotłowska i Iwona Grodecka – Trautsolt
Koordynatorem projektu jest Iwona Grodecka - Trautsolt

 

Grupa I Malaga 2018/2019   Grupa II  Sevilla 2019/2020
     

wylot: 2.03.2019 ( sobota) 

staż: 4.03.2019  (poniedziałek)
do 29.03.2019 (piątek)
i 30.03.2019 (sobota) powrót

 

wylot:7.03.2020  ( sobota)

staż:9.03.2020 ( poniedziałek)
do3.04.2020 (piątek)
i 4.04.2020 (sobota) powrót

     

     
Regulamin Rekrutacji   Regulamin Rekrutacji
                    zatwierdzenie regulaminu                       zatwierdzenie regulaminu
     

     
Formularz dla uczestnika wyjazdu   Formularz dla uczestnika wyjazdu
formularz wstępny   formularz wstępny
formularz rekrutacyjny    formularz rekrutacyjny
     

     

Wyniki rekrutacji:

 

Wyniki rekrutacji:

     
Wyniki rekrutacji I etapu   Wyniki rekrutacji I etapu
II Etap rekrutacji   II Etap rekrutacji
Wyniki rekrutacji II etapu   Wyniki rekrutacji II etapu
     

     
Lista uczestników praktyk w Hiszpanii marzec 2019   Lista uczestników praktyk w Hiszpanii marzec 2020
     

     

Przygotowania do wyjazdu

 

Przygotowania do wyjazdu

     
Spotkania integracyjne   Spotkania integracyjne
Spotkania z rodzicami   Spotkania z rodzicami
     

Sprawozdanie z wyjazdu

 

Sprawozdanie z wyjazdu

 

 

 

1 tydzień   1 tydzień
2 tydzień   2 tydzień
3 tydzień   3 tydzień
4 tydzień   4 tydzień
     
     

Aktualizacja© 2017-2020 Wioletta Paciorek