Baza dydaktyczna

           
 

       5 grudnia 2014 roku Fundacja Opiekuńcza IP Kwidzyn przekazała  profesjonalny sprzęt laboratoryjny, który unowocześni bazę warsztatową szkoły.

Pragniemy podziękować wszystkim pracownikom IP Kwidzyn i Fundacji Opiekuńczej IP Kwidzyn, którzy byli zaangażowani
w przygotowanie sprzętu – za włożony trud i poświęcony czas na zorganizowanie i przekazanie niezbędnych dla nas urządzeń.

Otrzymany sprzęt zostanie wykorzystany jako pomoce dydaktyczne w zawodzie technik papiernictwa, dzięki czemu wzbogaci wiedzę uczniów o produkcji i metodach badań papieru. Umożliwi to ich lepsze przygotowanie do zdania egzaminu zawodowego oraz do wykonywania zawodu technika papiernika. To sprzęt unikatowy, specjalistyczny, który praktycznie nie można nabyć w normalnej sprzedaży.

Dziękujemy za życzliwość i działania na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego

           
 
.