Power 2020/2022


                        


 

Projekt Power
„Europejskie doświadczenie cennym dopełnieniem polskiego wykształcenia”

 

o numerze POWERVET- 2020-1-PL01-KA102-079539

w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe


Informacje wstępne    
     

Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III roku szkolnego 2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/ 2022 kształcących się w Zespole Szkół nr 2 w Kwidzynie w zawodzie: Technik Hotelarstwa, Technik Papiernictwa, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Kucharz, Cukiernik i Pracownik Obsługi Hotelowej. Łącznie w projekcie weźmie udział po 20 uczniów w każdej mobilności wybranych w procesie rekrutacji, zapewniającej równość szans poprzez zastosowanie kryteriów określonych w regulaminie.

Udział w projekcie jest całkowicie  bezpłatny, uczniowie otrzymują również kieszonkowe, są jednak zobowiązani przed wyjazdem oraz w trakcie mobilności brać udział w lekcjach  języka hiszpańskiego, uczestnictwa w zajęciach kulturowych, pedagogicznych oraz z doradztwa zawodowego

Projekt realizowany jest od 1.09.2020r. do 1.09.2022  r.  
Autorami projektu są:  Iwona Grodecka – Trautsolt, Marta Goc-Kozakiewicz, Henryk Czyżewski
Koordynatorem projektu jest Iwona Grodecka - Trautsolt

 

Grupa I Malaga 2020/2021   Grupa II  Malaga 2021/2022
     

wylot:   uwaga zmiana terminu wylotu

staż: 4.09.2021  (sobota)
do   2.10.2021 (sobota)
 

 

wylot:

staż: 24.04.2022 (niedziela)
do    21.05.2022 (sobota) 
 

     

     
Regulamin Rekrutacji   Regulamin Rekrutacji
                    zatwierdzenie regulaminu                       zatwierdzenie regulaminu
     

     
Formularz dla uczestnika wyjazdu   Formularz dla uczestnika wyjazdu
formularz wstępny   formularz wstępny
formularz rekrutacyjny    formularz rekrutacyjny
     

     

Wyniki rekrutacji:

 

Wyniki rekrutacji:

Wyniki rekrutacji wstępnej    
Wyniki rekrutacji I etapu   Wyniki rekrutacji I etapu
II Etap rekrutacji   II Etap rekrutacji
Lista uczestników projektu   Wyniki rekrutacji II etapu
     

     
Lista uczestników praktyk w Hiszpanii wrzesień 2021   Lista uczestników praktyk w Hiszpanii kwiecień 2022
     

     

Przygotowania do wyjazdu

 

Przygotowania do wyjazdu

     
Spotkania integracyjne   Spotkania integracyjne
Spotkania z rodzicami   Spotkania z rodzicami
     

Sprawozdanie z wyjazdu

 

Sprawozdanie z wyjazdu

 

 

 

1 tydzień   1 tydzień
2 tydzień   2 tydzień
3 tydzień   3 tydzień
4 tydzień   4 tydzień
     
     

Aktualizacja© 2017-2021 Wioletta Paciorek