Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zsp2.ckj.edu.pl/.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do:

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Katedralnej 5, 82-500 Kwidzyn (głowna siedziba szkoły)
Do budynku prowadzi 1 wejście.
Podjazd dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu.
Budynek wyposażony w tablice informacyjne w jaki sposób przywołać pracownika w celu załatwienia sprawy.
Miejsce parkingowe ogólnodostepne, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem szkoły.
Budynek posiada windę.
Dla osób na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny kierować się do sekretariatu, gdzie wezwany zostaje pracownik.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek przy ulicy Grudziądzkiej 8, 82-500 Kwidzyn (internat)
Do budynku prowadzi 1 wejście.
Podjazd dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu.
Budynek wyposażony w tablice informacyjne w jaki sposób przywołać pracownika w celu załatwienia sprawy
Miejsce parkingowe ogólnodostepne, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada windę.
Dla osób na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Inne informacje

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
Łącze do sprawozdania z oceny dostępności strony internetowej: Raport