Kalifikacja T.13/T.14

     

Aleksandra Serdacka; Wioletta Paciorek

           
Zrób testy on-line T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
     
Pilotaż 1            1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych  
             2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych  
Obsługa wycieczek - pilot            3. Realizacja imprez i usług turystycznych  
     
Podręcznik dla pilotów - demo T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych  
     

           1. Prowadzenie informacji turystycznej  
             2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych  
Zadanie 1            3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych  
     

Punktacja do prac pisemnych i projektów

 
     
Imprezy turystyczne                           testy                    projekty  
     
Organizacja koloni            50% - 64%   - dopuszczający 75% - 80%   - dopuszczający  
             65% - 74%   - dostateczny 81% - 84%   - dostateczny  
Nowoczesne formy turystyki kwalifikowanej            75% - 84%   - dobry 85% - 94%   - dobry  
             85% - 94%   - bardzo dobry 95% - 100% - bardzo dobry  
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne            95% - 100% - celujący