ZS nr 7

informacje dla rodziców

           

Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 - jest dostarczenie do szkoły:

           
  • wypełnionego formularza podania <<pobierz formularz>>
  • załączników wymienionych na końcu formularza
  • aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  • podpisanej umowy z rzemieślnikiem - do klasy wielozawodowej 
kontakt:  tel. 55 279-37-16  e-mail: zsp2@zsp2kwidzyn.pl       strona szkoły www.zsp2.ckj.edu.pl
           

Informacje dotyczące naboru i nauki, można również uzyskać u pedagoga szkolnego

           

KUCHARZ KLASA  WIELOZAWODOWA      
         
W zawodzie kucharz, zajęcia praktyczne zapewnia szkoła. Odbywają się w one
na warsztatach szkolnych i w pracowniach gastronomicznych
W klasach wielozawodowych warunkiem przyjęcia, jest umowa o praktyki, zawarta z rzemieślnikiem
 
     
  Miejsce praktyk zależy od wybranego zawodu: <<pobierz listę>>      
         
  #fryzjer      
  #sprzedawca      
  #piekarz      
  #wędliniarz      
  #inne