ZSZ nr 7
informacje dla rodziców

           

Warunkiem przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej (specjalnej) nr 7, jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

           
Do szkoły trzeba dostarczyć:
 

1. wypełniony formularz podania <<pobierz formularz>>

2. załączniki wymienione na końcu formularza

3. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego młodzieży z niepełnosprawnością
    intelektualną w  stopniu lekkim

4. podpisaną umowę z rzemieślnikiem - do klasy wielozawodowej  <<pobierz listę>>

kontakt:  tel. 55 279-37-16    e-mail: zsp2@zsp2kwidzyn.pl        strona szkoły www.zsp2.ckj.edu.pl

Informacje dotyczące naboru i nauki, można również uzyskać u pedagoga szkolnego

   

KUCHARZ

Miejsce praktyk zależy od wybranego zawodu:   KLASA  WIELOZAWODOWA

to kierunek przygotowujący 

  

 

       inne zawody w zależności od

do pracy w punktach          potrzeb ucznia
gastronomicznych, stołówkach    
i barach szybkiej obsługi    
     
     

W zawodzie kucharz, zajęcia praktyczne zapewnia szkoła. Odbywają się w one
 na warsztatach szkolnych i w pracowniach gastronomicznych
 

 

W klasach wielozawodowych warunkiem przyjęcia, jest umowa o praktyki, zawarta z rzemieślnikiem