Informacje dla rodziców

2017/2018


17.01.2018 r. godz.16.00 Spotkanie z rodzicami


Można uzyskać zwrot  pieniędzy za zakup podręczników szkolnych, w ramach akcji "Wyprawka Szkolna 2017" Faktury należy zanieść do Urzędu Miasta w Kwidzynie; ul. Warszawska 19, do pani Iwony Grządki, pokój 202, od poniedziałku do piątku.

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus. Dostęp do dziennika zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców jest bezpłatny. Loginy i hasła dostępu do dziennika dla klas 1 wydają wychowawcy na pierwszej wywiadówce.


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018   Wydawanie loginów i haseł do Librusa po zagubieniu:
    Sala 111;
Praktyczna nauka zawodu oraz praktyki zawodowe - terminarz   Jeżeli dziecko ma odebrać login rodzica, rodzic
    musi wypełnić deklarację zgody, którą także

  odbiera w sali 111. Jeżeli rodzic chce odebrać
Nasi stypendyści   login i hasło osobiście w innym terminie, będzie
    mógł to zrobić u wychowawcy lub w sekretariacie
Egzaminy próbne   - po ustaleniu z administratorem lub wychowawcą.
   
Matury próbne   Zwolnienia z lekcji WF-u / INFORMATYKI

  Decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego
Kwalifikacje:   czy też informatyki, podejmuje Dyrektor Szkoły.
T.04 - Produkcja wyrobów cukierniczych   Żeby uzyskać zgodę na zwolnienie z zajęć, uczeń
T.06 - Sporządzanie potraw i napojów   musi skompletować dokumenty i złożyć je
T.07 - Prowadzenie dział. tur. na obszarach wiejskich   u nauczyciela WF-u, a w przypadku informatyki
T.08 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego   u pedagoga szkolnego
T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji    
T.12 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie   W skład dokumentów wchodzi:
T.13 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych   - podanie       <<pobierz podanie>>
T.14 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług      z prośbą o zwolnienie z zajęć wychowania
           turystycznych      fizycznego/informatyki skierowane do Dyrektora
T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  

   Szkoły

A.58 - Przetwórstwo wyrobów papierniczych   - orzeczenie lekarskie
Symbole pozostałych kwalifikacji    

  Po zapoznaniu się z dokumentami Dyrektor Szkoły
Prenumeraty dla młodzieży   wydaje decyzję, o której informowani są:
Ofert pracy dla papierników   rodzice ucznia, uczeń oraz nauczyciele WF-u/
Niebezpieczna gra komputerowa - Blu Whale Challenge   INFORMATYKI
Informacje na temat WDŻ  
    Lekcje religii
Inne dokumenty szkolne można znaleźć w dzienniku Librus   Uczniowie są zobowiązani do dostarczenia
w zakładce pliki szkoły.   oświadczenia o udziale bądź rezygnacji z lekcji religii
   

<<pobierz podanie>>

   
    Ubezpieczenie NNW.
     
    Przypominamy o wnoszeniu wpłat  w wysokości 25 zł
    na ubezpieczenie NNW.
     
    Uczeń, który nie chce ubezpieczyć się w szkole, ma
    prawo do prywatnego ubezpieczenia poza szkołą.
     
    Uczniowie odbywający praktyki czy zajęcia
    praktyczne, muszą być ubezpieczeni jak najszybciej.