Informacje dla rodziców


       

2016/2017

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus. Dostęp do dziennika zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców jest bezpłatny. Loginy i hasła dostępu do dziennika dla klas 1 wydają wychowawcy na pierwszej wywiadówce.


 
Ofert pracy dla papierników
 


Kalendarz roku szkolnego 2016/2017   Wydawanie loginów i haseł do Librusa po zagubieniu:
Niebezpieczna gra komputerowa - Blu Whale Challenge   Poniedziałek;    Sala 111;   2 godz. lekcyjna;
Informacje na temat WDŻ   Jeżeli dziecko ma odebrać login rodzica, rodzic
Praktyczna nauka zawodu oraz praktyki zawodowe - terminarz   musi wypełnić deklarację zgody, którą także

  odbiera w sali 111. Jeżeli rodzic chce odebrać
Egzaminy próbne   login i hasło osobiście w innym terminie, będzie
Matury próbne   mógł to zrobić u wychowawcy lub w sekretariacie

  - po ustaleniu z administratorem lub wychowawcą.
Kwalifikacje:  
T.04 - Produkcja wyrobów cukierniczych   Zwolnienia z lekcji WF-u
T.06 - Sporządzanie potraw i napojów   Decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego
T.07 - Prowadzenie dział. tur. na obszarach wiejskich   podejmuje Dyrektor Szkoły.
T.08 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego   Żeby uzyskać zgodę na zwolnienie z zajęć, uczeń
T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji   musi skompletować dokumenty i złożyć je
T.12 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie   u nauczyciela WF-u.
T.13 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych    
T.14 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług   W skład dokumentów wchodzi:
           turystycznych   - podanie z prośbą o zwolnienie z zajęć wychowania
T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych      fizycznego skierowane do Dyrektora Szkoły
A.58 - Przetwórstwo wyrobów papierniczych   - orzeczenie lekarskie
Symbole pozostałych kwalifikacji    

  Po zapoznaniu się z dokumentami Dyrektor Szkoły
Prenumeraty dla młodzieży   wydaje decyzję, o której informowani są:
    rodzice ucznia, uczeń oraz nauczyciele WF-u.
   
    Ubezpieczenie NNW.
    Uczniowie odbywający praktyki czy zajęcia
    praktyczne muszą być ubezpieczeni.
    Przypominamy o wnoszeniu wpłat  w wysokości 25 zł
    na ubezpieczenie NNW.