EGZAMIN MATURALNY

     

Informacje dla maturzystów

     
Informacje CKE /OKE

Informacje ZSP nr 2


Terminarz matur i egzaminów zawodowych 18-12-2017 r. IV TP - próbny egzamin maturalny z matematyki
 

[Marzena Burczyńska]

Informacje CKE dla maturzystów  
  22-01-2018 r. IV TP - próbny egzamin maturalny z matematyki
Terminy egzaminów 2017/2018 - CKE

[Marzena Burczyńska]

   
Przybory  
   
Terminy egzaminów 2017/2018 - OKE Gdańsk  
   
Komunikaty