EGZAMIN ZAWODOWY

   
   
   

Informacje CKE / OKE
   Informacje ZSP nr 2
   
Informatory do starych i nowych egzaminów <<pobierz>>       Materiały do egzaminów dla kwalifikacji T.13 oraz T.14
   
Informacje o egzaminie - CKE       Egzaminy próbne
   
Harmonogram egzaminów -  CKE  
   
Informacje o egzaminie - OKE  
   
Harmonogram egzaminów - OKE