DORADZTWO ZAWODOWE

Maria Kochanowska - pedagog szkolny

   
Wewnątrz Szkolny System Doradztwa Zawodowego
   

      Żyjemy w dynamicznym świecie ciągłych zmian.
Dokumenty do pobrania     Badania mówią, że ponad 60% dzieci będących aktualnie 
      w szkole podstawowej będzie pracowało w zawodach, które
Rozporządzenie Ministra Edukacji     jeszcze nie istnieją.
w sprawie doradztwa zawodowego     Zawody i profesje przychodzą i odchodzą.
      Czasy, kiedy obowiązywał linearny model kariery, w którym
Rozporządzenie Ministra Edukacji     absolwent farmacji zostawał aptekarzem i latami pracował
w sprawie pomocy pedagogiczno - psychologicznej     w jednej aptece, odeszły dawno do lamusa.
   
Wewnątrz Szkolny System Doradztwa Zawodowego 2017/2018     Młodzi ludzie wkraczający na rynek edukacji i rynek pracy
 dla wszystkich typów szkół     muszą zmierzyć się z olbrzymim chaosem informacyjnym
      i zmiennością danych.
Wewnątrz Szkolny System Doradztwa Zawodowego 2018/2019
 dla szkół branżowych I stopnia     Nadchodzi era, w której przestajemy być pracownikami, 
      a zaczynamy tworzyć swoją markę na rynku pracy. Ta marka 

    „Jan Kowalski” to nie tylko wykształcenie formalne, ale 
Wsparcie informacyjno - dydaktyczne     przede wszystkim wiedza o sobie samym i cały szereg tzw.
      umiejętności miękkich, które w natłoku obowiązków mogą
KOWEZIU     być pomijane w systemie edukacji.
   
      Ludzie coraz częściej zadają sobie pytania – co chcę tak
      naprawdę robić? czy to co robię jest dla mnie? czy ta praca
      mnie rozwinie? czy pozwoli żyć w sposób w miarę   
      spełniony? Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej staje się  
      więc nie tyle jednorazowym wydarzeniem, a procesem,
      który dokonuje się przez całe życie.
 

indywidualni.pl