EGZAMIN ZAWODOWY

   
   
   

Informacje CKE / OKE
   Informacje ZSP nr 2
   
Informatory do starych i nowych egzaminów <<pobierz>>       Materiały do egzaminów dla kwalifikacji T.13 oraz T.14
   
Informacje o egzaminie - CKE       Egzaminy próbne
   
Harmonogram egzaminów -  CKE   20.06.2017 r.   Pisemny Egzamin potwierdzający
                                    kwalifikacje w zawodzie
Informacje o egzaminie - OKE  
     - technik żywienia i usług gastronomicznych - T.06
Harmonogram egzaminów - OKE                                                          - kucharz - T.06
        sala nr 19 – [świetlica]; godz. 10:00
     – technik papiernictwa – A. 57; godz. 12:00
   
     – cukiernik – T.04
     – sprzedawca - A.18
        sala nr 100