KIERUNKI

           

TECHNIKUM nr 2 w Kwidzynie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
nr 2 w Kwidzynie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
nr 7 w Kwidzynie


  - technik papiernictwa klasy I - cukiernik klasy I - kucharz
           
  - technik hotelarstwa   - kucharz   - wielozawodowa
             (w tym sprzedawca)
  - technik obsługi turystycznej   - pracownik obsługi hotelowej    
     (w tym roku bez naboru do kl.I)        
      - klasa wielozawodowa    
  - technik żywienia i usług     (pracownik młodociany -    
     gastronomicznych       w tym sprzedawca)    
           
  <<czytaj więcej>>   <<czytaj więcej>>   <<czytaj więcej>>

  konferencja "Pomorskie Perspektywy Zawodowe"

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
nr 2 w Kwidzynie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
nr 7 w Kwidzynie (specjalna)

  warsztaty dla papierników 2017
  wycieczka zawodowa papierników 2017        
      - cukiernik   - kucharz
  wycieczka zawodowa papierników 2016        
  wycieczka zawodowa hotelarzy 2016   - kucharz   - cukiernik
  powiatowy konkurs techniczny 2016        
      - klasa wielozawodowa   - wielozawodowa
        (pracownik młodociany -      (w tym sprzedawca)
          w tym sprzedawca)    
           
      <<czytaj więcej>>   <<czytaj więcej>>