KIERUNKI

           

TECHNIKUM nr 2 w Kwidzynie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
nr 2 w Kwidzynie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
nr 7 w Kwidzynie (specjalna)


  - technik papiernictwa   - cukiernik   - kucharz
           
  - technik hotelarstwa   - kucharz   - cukiernik
           
  - technik obsługi turystycznej   - klasa wielozawodowa   - wielozawodowa
     (w tym roku bez naboru do kl.I)     (pracownik młodociany -      (w tym sprzedawca)
          w tym sprzedawca)    
  - technik żywienia i usług         
     gastronomicznych          
           
  <<czytaj więcej>>   <<czytaj więcej>>   <<czytaj więcej>>
           
  konferencja "Pomorskie Perspektywy Zawodowe"    
  warsztaty dla papierników 2017        
  wycieczka zawodowa papierników 2017        
           
  wycieczka zawodowa papierników 2016        
  wycieczka zawodowa hotelarzy 2016        
  powiatowy konkurs techniczny 2016