KIERUNKI

           

TECHNIKUM nr 2 w Kwidzynie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
nr 2 w Kwidzynie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
nr 7 w Kwidzynie


  - technik papiernictwa   - cukiernik   - kucharz
  - technik hotelarstwa   - kucharz   - klasa wielozawodowa
  - technik żywienia i usług   - pracownik obsługi hotelowej    
    gastronomicznych       <<czytaj więcej>>
      - klasa wielozawodowa -    
   <<czytaj więcej>>     pracownik młodociany, w tym:    
         #sprzedawca    
         #magazynier-logistyk    
         #fryzjer    
         #piekarz    
         # i in.    
           
      <<czytaj więcej>>