KIERUNKI w ZSP nr 2
w Kwidzynie

     

TECHNIKUM

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

   

Branżowa Szkoła I stopnia

technik papiernictwa - 4 lata
  cukiernik- 3 lata
Jesteśmy jedną z niewielu szkól w kraju, która kształci w tym zawodzie. Nasi absolwenci często znajdują zatrudnienie w zakładach papierniczych, szczególnie w Kwidzynie i Świeciu. Uczniowie odbywają praktyki w International Paper
w Kwidzynie i firmach satelickich.
<<czytaj więcej>>
  Ale za to jakie słodkie 3 lata -  w dobrze wyposażonych pracowniach i z możliwością dalszej nauki na kursach kwalifikacyjnych. Oczywiście na terenie naszej szkoły. Organizację zajęć praktycznych zabezpiecza szkoła.
 
 
     
technik hotelarstwa - 4 lata
  kucharz - 3 lata
Uzyskanie tego zawodu pozwala podjąć pracę w hotelarstwie i turystyce -kierunkach, które rozwijają się bardzo intensywnie i dają możliwość znalezienia pracy w tym zawodzie. Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk w bardzo dobrych hotelach na terenie kraju i we Francji.   Mamy świetnie wyposażone pracownie i jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla uczniów w zawodach kucharz i cukiernik. Zapewniamy możliwość dalszej nauki na kursach kwalifikacyjnych- na terenie naszej szkoły. Organizację zajęć praktycznych zabezpiecza szkoła.
 
     
technik żywienia i usług gastronomicznych - 4 lata
  klasa wielozawodowa (pracownik młodociany) - 3 lata
Ten kierunek przygotowuje konkretnie specjalistów do pracy
w gastronomii, zapewniając znajomość ekonomiki i organizacji gastronomii, marketingu, obsługi konsumenta i działalności administracyjno- gospodarczej. Praktyka zawodowa odbywa się na terenie całego kraju - dla chętnych we Francji -
w firmach cateringowych, restauracjach i hotelach.
  Musisz mieć umowę o naukę zawodu z wybranym rzemieślnikiem, najlepiej zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych w Kwidzynie ul. Grudziądzka,
<<pobierz listę rzemieślników>>  lub w Izbie Rzemieślniczej
w Gdańsku.    
 
 
    Komplet dokumentów składasz bezpośrednio w sekretariacie naszej szkoły przy ulicy Katedralnej 5
technik obsługi turystycznej - 4 lata
                                                                                                    
Uzyskanie tytułu technika w tym zawodzie pozwoli na podjęcie pracy w biurach turystycznych oraz innych instytucjach świadczących jakiekolwiek usługi turystyczne, w tym również w hotelach. Dobre praktyki zapewnione.