KIERUNKI w ZS nr 2
w Kwidzynie

     

TECHNIKUM

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

   

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

technik papiernictwa
  cukiernik
Jesteśmy jedną z niewielu szkól w kraju, która kształci w tym zawodzie. Nasi absolwenci często znajdują zatrudnienie w zakładach papierniczych, szczególnie w Kwidzynie i Świeciu. Uczniowie odbywają praktyki w International Paper
w Kwidzynie i firmach satelickich.
<<czytaj więcej>>
  Słodkie 3 lata w dobrze wyposażonych pracowniach i z możliwością dalszej nauki na kursach kwalifikacyjnych, oczywiście na terenie naszej szkoły.
Organizację zajęć praktycznych zabezpiecza szkoła.
 
 
     
technik hotelarstwa
  kucharz
Uzyskanie tego zawodu pozwala podjąć pracę w hotelarstwie i turystyce -kierunkach, które rozwijają się bardzo intensywnie i dają możliwość znalezienia pracy w tym zawodzie. Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk w bardzo dobrych hotelach na terenie kraju i we Francji.   Mamy świetnie wyposażone pracownie i jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla uczniów w zawodach kucharz i cukiernik. Zapewniamy możliwość dalszej nauki na kursach kwalifikacyjnych- na terenie naszej szkoły.
Organizację zajęć praktycznych zabezpiecza szkoła.
 
     
technik żywienia i usług gastronomicznych
  pracownik obsługi  hotelowej
Ten kierunek przygotowuje konkretnie specjalistów do pracy
w gastronomii, zapewniając znajomość ekonomiki i organizacji gastronomii, marketingu, obsługi konsumenta i działalności administracyjno- gospodarczej. Praktyka zawodowa odbywa się na terenie całego kraju - dla chętnych we Francji -
w firmach cateringowych, restauracjach i hotelach.
  Uczy planowania i wykonywania zadań związanych z utrzymaniem porządku i miłej atmosfery w hotelu.
Chętnie widziane również osoby nieśmiałe, ale lubiące porządek i mające zmysł dekoratorski
 
 
    klasa wielozawodowa (pracownik młodociany)

 
    zawody: piekarz, sprzedawca, wędliniarz, fryzjer, 
magazynier - logistyk, i inne
     
    Musisz mieć umowę o naukę zawodu z wybranym rzemieślnikiem, najlepiej zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych w Kwidzynie ul. Grudziądzka,
<<pobierz listę rzemieślników>>  lub w Izbie Rzemieślniczej
w Gdańsku.
     
  Komplet dokumentów składasz bezpośrednio w sekretariacie naszej szkoły przy ulicy Katedralnej 5