PODRĘCZNIKI

           
           

Aby pobrać i otworzyć spis podręczników wystarczy darmowy pakiet Open Office  <<pobierz program>>

           
TECHNIKUM nr 2
KLASA
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 2
KLASA
technik hotelarstwa kl.1   cukiernik kl.1
    kl.2     kl.2
    kl.3     kl.3
    kl.4  

kucharz kl.1
technik żywienia i usług gastronomicznych kl.1     kl.2
    kl.2     kl.3
  kl.3  
technik organizacji usług gastronomicznych kl.4   klasa wielozawodowa (pracownik młodociany) kl.1

  kl.2
technik papiernictwa kl.1     kl.3
    kl.2  
    kl.3   ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 KLASA
    kl.4
 

cukiernik kl.1
technik turystyki wiejskiej kl.1   kl.2
  kl.2     kl.3
    kl.3    
  kl.4  

  kucharz kl.1
technik obsługi turystycznej kl.1   kl.2
  kl.2     kl.3
    kl.3  
    kl.4   pracownik pomocniczy obsługi hotelowej kl.1

    kl.2
        kl.3
     
        klasa wielozawodowa (pracownik młodociany) kl.1
          kl.2
          kl.3