REKRUTACJA - INFO
  2017/2018
                                        E-REKRUTACJA


Planowany nabór na kierunki w Technikum nr 2 ilość ilość

 

   
  oddziałów uczniów    
- technik papiernictwa 1 33    
- technik hotelarstwa 1/2 17    
- technik żywienia i usług gastronomicznych 1/2 17    

Planowany nabór w zawodach ZSZ nr 2 ilość ilość    
  oddziałów uczniów    
- kucharz 1 34    
- cukiernik 1/2 17    
- klasa wielozawodowa - pracownik młodociany 1/2 17  lista rzemieślników             prenumeraty zawodowe    
           

Planowany nabór w zawodach ZSZ nr 7 ilość ilość    Rekrutację prowadzi sekretariat Zespołu Szkół    
  oddziałów uczniów    Ponadgimnazjalnych  nr 2, ul. Katedralna 5    
- kucharz 1         
- cukiernik 1      informacja o warunkach rekrutacji    
- klasa wielozawodowa - pracownik młodociany 1      lista rzemieślników    

Nabór do Internatu ZSP nr 2  

   
     
Internat ZSP nr 2 w Kwidzynie    
podanie <<pobierz>>    
kryteria przyjęć <<pobierz>>     Dowiedz się o nas więcej    

     
Informacje kuratorium oświaty    
     
Zasady rekrutacji    
Harmonogram rekrutacji cz.1        
Harmonogram rekrutacji cz.2

 

   
Rozporządzenie Ministra Edukacji  
Zarządzenie Nr 24/2017/PKO  

 
Informacje starostwa powiatowego  
Wymagane dokumenty  
   

 
Pozostałe informacje  
ofert pracy dla papierników