REKRUTACJA - 2019/2020

                                        E-REKRUTACJA

 

Planowany nabór do klas pierwszych dla młodzieży <<opis kierunków>>

 

Mamy jeszcze wolne miejsca na kierunkach:

 
dla absolwentów gimnazjum w zawodzie: dla absolwentów szkoły podstawowej w zawodzie:
   
- kucharz - technik hotelarstwa
  - technik żywienia i usług gastronomicznych
  - technik papiernictwa
  - kucharz
  - pracownik obsługi hotelowej
  - cukiernik
  - klasa wielozawodowa
   


# Absolwenci gimnazjum # # Absolwenci szkoły podstawowej #

<<pobierz ulotkę>>

<<pobierz ulotkę>>

Technikum nr 2 :

 

- Technik hotelarstwa
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
 

- Technik żywienia i usług gastronomicznych
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
 

- Technik papiernictwa -
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 :

 

- Kucharz
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
 

- Cukiernik
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
 

- Klasa wielozawodowa – młodociany pracownik  (piekarz, sprzedawca, wędliniarz, magazynier - logistyk, fryzjer  i inne)
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7:

 

- Kucharz,

- Klasa wielozawodowa – młodociany pracownik.

 


 

Technikum nr 2 :

 

- Technik hotelarstwa
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
 

- Technik żywienia i usług gastronomicznych -
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
 

- Technik papiernictwa
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 :

 

- Kucharz
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
 

- Cukiernik
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
 

- Pracownik obsługi hotelowej - nowość
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia

 

- Klasa wielozawodowa – młodociany pracownik  (piekarz, sprzedawca, wędliniarz, fryzjer, nowość - magazynier - logistyk, i inne)
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7:

 

- Kucharz,

- Klasa wielozawodowa – młodociany pracownik.

 

Lista rzemieślników [miejsca praktyk] dla klas wielozawodowych <<pobierz listę>>