Spotkanie z rodzicami
grupy Sevilla

 

2020

Spotkania z rodzicami odbyły się 3.12. 2019, 28.01.2020 oraz 26.02.2020 r.
 

Tematyka spotkań:
 

1. Informacja o zrealizowanych działaniach w ramach projektu. 
2. Przedstawienie warunków zakwalifikowania uczestnika projektu do wyjazdu na staż. Ostateczna lista wyjeżdżających.
3. Przekazanie informacji dotyczących podróży do Hiszpanii.
4. Omówienie zasad obowiązujących uczestników stażu podczas wyjazdu i w miejscu zakwaterowania
     – podpisanie regulaminów.
5. Omówienie kwestii ubezpieczeń, warunki wydania karty EKUZ.
6. Informacje na temat zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa i warianty/możliwości odwołania mobilności.
7. Podpisanie umów i porozumień o miejscu stażu  między organizacją wysyłająca, pośredniczącą, pracodawcą
    a uczestnikiem projektu.
8. Przedstawienie miejsc stażu, ich lokalizacja i sposoby monitoringu.
9. Przedstawienie warunków lokalowych i usług, planu pobytu jaki proponuje firma EuroMind i opiekunowie ze strony szkoły. 10. Sprawy różne – pytania rodziców i uczestników projektu.

 
     

Iwona Grodecka - Trautsolt