NASI STYPENDYŚCI

 

2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego.

 

Stypendium za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


               Monika Ciepłuch                Monika Ciepłuch                  Jowita Ilona Rogalska
                 Marcel Jerzy Bonczkowski                  Sandra Frela
                 Izabela Masny                  Marta Klaudia Węglińska
                 Dorota Monika Rygielska                  Paulina Witulska
                 Karolina Wioleta Lubowiecka                  Natalia Monika Mehlberg
                 Natalia Piotrowska    
                 Tomasz Krupa    
                 Szymon Mazerski    
                 Sylwia Mateńka    
                 Agnieszka Gurzyńska    
                 Jakub Wiśniewski    
                 Klaudia Weronika Byczkowska    
                 Weronika Borkowska    
                 Sandra Ryckowska    
                 Sylwia Maria Orłowska    
                 Natalia Rajkowska    
                 Weronika Karpińska    
                 Klaudia Nikola Przychodzka    
                 Agnieszka Turowicz    

W dniu 27 listopada 2017r. 220 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego, otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendia te, przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. 
 
  W dniu 7 grudnia 2017r. odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego. W tym roku również stanowiliśmy liczną grupę stypendystów.
W naszej szkole za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce uzyskało stypendiów 19 uczniów