Stypendia

IP 2019/2020


Najlepszym uczniom z klasy II i III w zawodzie technik papiernictwa firma IP współpracująca ze szkołą, również ufundowała stypendium za najlepsze wyniki w nauce.


Uczeń klasy II Kacper Wicik ukończył klasę II ze średnią 4,33 i sprawowaniem bardzo dobrym. Średnia jego ocen z przedmiotów zawodowych to 4,4, a kiedy dodamy chemię i język angielski : 4,28.

Uczeń klasy III Jakub Jezierski ukończył ten rok ze średnią 4,36 i sprawowaniem bardzo dobrym. Średnia ocen Jakuba z przedmiotów zawodowych to 5, 0 , a kiedy doliczymy ocenę
z chemii i języka angielskiego zawodowego 4,75.

To bardzo dobre wyniki!! Gratulujemy serdecznie i życzymy takiego zapału w kolejnym roku szkolnym.
 

 
           

Firmie IP dziękujemy za prezenty reklamowe i stypendia, które mobilizują młodzież do nauki:

           

Kacper, jako absolwent klasy II otrzymał stypendium w wysokości 1000 zł, a Jakub, jako absolwent klasy III – 2000 zł.

Prezenty i stypendia zostały naszym uczniom wręczone w imieniu naszego darczyńcy przez dyrektora szkoły, pana Henryka Czyżewskiego w dniu zakończenia roku szkolnego 26.06.2020 roku.