Targi Edukacyjne
Szkół Ponadgimnazjalnych

 

2017

W dniu 21.03.2017r. (wtorek), odbyły się Targi Edukacyjne i Targi Pracy.  
 

   

Tradycją staje się, że odbywają się one w nowej Hali Sportowej
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Marii Skłodowskiej Curie w Kwidzynie,
ul. Żwirki i Wigury 1.

 
    Organizatorem Targów był Powiat Kwidzyński. Targi adresowane były przede wszystkim do uczniów klas III gimnazjów, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej oraz do rodziców, nauczycieli, ale także wszystkich wyrażających zainteresowanie udziałem. Celem Targów było umożliwienie głębszego zapoznania się z ofertą kształcenia zawodowego oraz ogólnokształcącego szkół Powiatu Kwidzyńskiego, jak i pogłębienie współpracę na styku szkoły –przedstawiciele biznesu – środowisko lokalne.  
           
   

Na targach ofertę kształcenia zawodowego prezentowały szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Kwidzińskiego, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kwidzynie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie,  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.

 
           
   

W targach udział wzięli również przedstawiciele lokalnych pracodawców, współpracujących ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe m.in.: International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o.; KBR Poland Sp. z o.o.; LACROIX Electronics Sp. z o.o.; Jabil Circuit Poland Sp. z o.o., silnie angażujących się w działania mające na celu promocję i wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 
           
   

Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy specjalistów Powiatowego Ośrodka Kariery działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 
           
    W tym samym dniu, tj. 21.03. 2017r. odbyły się również „Dni Otwarte” w kwidzyńskich szkołach ponadgimnazjalnych, w godz. 8.00-15.00