WSPÓŁPRACA z ZSP nr 2

           
Kalendarium współpracy

http://www.ipaper.com.pl/

 
Korporacja International Paper prowadzi szereg działań charytatywnych zgodnie
z wytycznymi Korporacji odnośnie aktywnego zaangażowania w życie miejscowej społeczności:

Współpraca z oświatą
Wiele działań adresowanych jest do szkół i placówek kulturalnych. Przekazanie ponad 300 komputerów pozwoliło na uzupełnienie wyposażenia, a w przypadku kilku szkół na zorganizowanie po raz pierwszy pracowni komputerowych. Środki finansowe ofiarowane przez zakład umożliwiły wybudowanie w latach 2003-2004 hali sportowej przy szkole podstawowej nr 6, służącej nie tylko uczącej się w niej młodzieży, ale również dorosłym mieszkańcom. Współfinansowana przez nas renowacja budynku szkoły muzycznej znakomicie poprawiła warunki nauczania, a zorganizowanie internatu umożliwiło naukę
w szkole młodzieży spoza Kwidzyna. Okazale wyglądająca po remoncie i modernizacji aula szkolna daje możliwość organizowanie koncertów i wydarzeń artystycznych dla mieszkańców miasta. Do tej sfery działań należy zaliczyć również udział w remoncie miejskiego kinoteatru, jedynej tego rodzaju placówki w mieście, niezwykle ważnej dla życia kulturalnego Kwidzyna.
16 maja w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie dwie firmy kluczowe dla gospodarki, rozwoju, lecz również postrzegania regionu – International Paper Kwidzyn i KBR Poland , podpisały umowy o współpracy ze średnimi szkołami zawodowymi...

Stacja uzdatniania wody
Działaniem niezwykle ważnym dla wszystkich mieszkańców miasta i kilku sąsiednich wsi była oddana w 1999 roku stacja uzdatniania wody. Dzięki niej mieszkańcy otrzymują codziennie 8000 m3 wody pitnej o parametrach jakościowych z nadwyżką spełniających wymagania norm Unii Europejskiej. O randze tego przedsięwzięcia dla miasta świadczy obecność na uroczystym otwarciu stacji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Ochrona zdrowia
W sferze ochrony zdrowia zmodernizowano i rozbudowano w roku 2000 oddział ginekologiczno-położniczy, a rok później oddział chirurgiczny kwidzyńskiego szpitala.
W tym przypadku uroczystość otwarcia zaszczycił swą obecności Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.
W latach 2002-2004 zrealizowano duże przedsięwzięcie polegające na odbudowie zabytkowego dworku związanego z historią działań plebiscytowych na Powiślu na początku lat dwudziestych XX wieku, i jego adaptacją na centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 
Centrum Komputerowo-Językowe
Ważnym i wysoko cenionym przedsięwzięciem na rzecz podwyższania poziomu wiedzy i kwalifikacji kwidzyńskiej młodzieży było ufundowanie w roku 1997 Centrum Komputerowo- Językowego. Z zajęć na kursach językowych i komputerowych korzysta w nim corocznie ponad tysiąc osób.
 
Inne inicjatywy
Innym działaniem, tym razem już autentycznie ogólnopolskim, jest sponsorowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Skromna początkowo inicjatywa nabrała niezwykłego rozmachu i uzyskała szeroką akceptację społeczną. Jesteśmy dumni, że możemy
w niej uczestniczyć.

Grudzień 2006 - przy kwidzyńskim zamku odbyła się impreza charytatywna organizowana przez telewizyjną dwójkę – „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Do akcji przyłączyło się również IP - Kwidzyn. Postanowiło dofinansować cztery domy dziecka z Kwidzyna i okolic.
W domach tych przebywa łącznie 32 dzieci. Dzięki zebranym podczas imprezy funduszom, także i te dzieci będą mogły znaleźć prezenty pod choinką.

Luty 2006 - uroczyste otwarcie hali sportowej, zbudowanej dzięki IP przy Szkole Podstawowej nr 6. Pełnowymiarowa hala sportowa powstała w rekordowo krótkim czasie. Jej budowa trwała tylko 9 miesięcy. Całkowity koszt tej inwestycji to kwota ok. 4 mln zł,
a korzystać z niej będą uczniowie szóstki oraz kwidzyńscy sportowcy.

Czerwiec 2005 - International Paper - Kwidzyn S.A. zostało laureatem dorocznych nagród Burmistrza Kwidzyna w kategorii "Mecenas Kultury" i "Mecenas Sportu", za największy
w mieście wkład w propagowaniem tych dziedzin życia.#

Kwiecień 2005 - IP - Kwidzyn S.A. sponsorem "Święta Calineczki", zorganizowanego przez Fundację ABCXXI, inicjatora akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Główna uroczystość odbyła się w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. W roku 2005 obchodziliśmy 200 - lecie urodzin wielkiego bajkopisarza duńskiego, Hansa Christiana Andersena. Ogłoszone przez Danię obchody Roku Andersenowskiego rozpoczęły się 2 kwietnia, w dniu urodzin pisarza.
Do współorganizowania obchodów w naszym kraju Fundacja ABCXXI została zaproszona przez Ambasadę Królestwa Danii.
 

Pożegnanie absolwentów 2019
Pożegnanie absolwentów 2017
Kwiecień 2017
Październik 2016
Październik 2015
Marzec 2015 r.
Grudzień 2014 r.
Maj 2014 r.