Praktyczna Nauka Zawodu

       

2020/2021


  1. Praktyki zawodowe - klasy technikalne  
     
  Pobierz wzór dzienniczka praktyk  
     
 

Klasa

Zawód

Termin

3 TH

Technik hotelarstwa

29.03.2021 - 23.04.2021

3 GP

Technik żywienia i usług gastronomicznych

31.05.2021 - 25.06.2021

2 TP/G

Technik papiernictwa

31.05.2021 - 25.06.2021

2 TH/P

Technik hotelarstwa

31.05.2021 - 25.06.2021

2 TG/P

Technik żywienia i usług gastronomicznych

31.05.2021 - 25.06.2021

2 TP/G

Technik papiernictwa

01.09.2021 - 29.09.2021

 

  2. Zajęcia praktyczne/pracownie  
   
Klasa Zawód Dzień tygodnia Miejsce
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

  3. Zajęcia praktyczne – młodociani pracownicy - klasy zasadnicze wielozawodowe  
           
 

Klasa

Zawód

Dzień tygodnia

Miejsce

       
       
       
       
       
       
       
 

  4. Teoretyczne kształcenie zawodowe – młodociani pracownicy
           
 

Klasa

Zawód

Termin

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

       

Iwona Grodecka-Trautsolt