Spotkanie z rodzicami
grupy Malaga

2019

3 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców i uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej” o numerze 2018-1-PL01-KA102- 048315

   
omówienie:) wysłuchanie:) podpisanie:)      
           
           
Porządek spotkania
1. Przedstawienie założeń udziału młodzieży w projekcie „Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej”
2. Informacja o zrealizowanych działaniach w ramach projektu.
3. Przedstawienie listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w stażu i listy rezerwowej.
4. Przekazanie dokładnych informacji dotyczących lotu uczestników do Hiszpanii.
5. Omówienie regulaminu obowiązującego uczestników stażu podczas wyjazdu i w miejscu zakwaterowania.
6. Omówienie kwestii ubezpieczeń, podpisanie wniosków o wydanie karty EKUZ.
           
     

Iwona Grodecka - Trautsolt