Witamy na stronie internatu Zespołu Szkół  nr 2 w Kwidzynie

  polub nas na facebooku

kontaktInternat przyjmuje uczniów ze wszystkich typów szkół średnich w Kwidzynie
 
Informacje:

Kryteria przyjęć do internatu w roku szkolnym 2020/2021
 
O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński

W pierwszej kolejności do placówki przyjmowani są:
 

1. Uczniowie kontynuujący pobyt w internacie,

2. Uczniowie z brakiem możliwości dojazdu do szkoły,

3. Uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w godzinach popołudniowych lub wieczornych, co 

    uniemożliwia powrót do domu,

4. Uczniowie w wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej – po indywidualnym rozpatrzeniu danego przypadku przez

    komisję rekrutacyjną.

 
 
 
Dokumenty do pobrania   Nabór do internatu  na rok szkolny 2020/2021      
           
$ Regulamin rekrutacji   $ od 01.06.2020 do 31.08.2021      
            
$ Zał. nr 1 do regulaminu   $ oraz w trakcie całego roku szkolnego,      
       o ile będą wolne miejsca      
$ Podanie do internatu          
    $ pokoje 1-2-3 - osobowe      
$ Zgody i zobowiązania          
    $ opłata za internat wynosi 69 zł miesięcznie      
$ Klauzula informacyjna          
    $ możliwość zwolnienia z opłaty      
         
    $ możliwość dopłaty do zasiłku rodzinnego      
       w wysokości 113 zł, za korzystanie z internatu      
           
    $ wyżywienie w stołówkach szkolnych      
           
    $ korzystanie z internackiej kuchenki      
           
    $ fachowa opieka wychowawców