OGŁOSZENIA


1,80 - 2,69 DOPUSZCZAJĄCY
2,70 - 3,69 DOSTATECZNY
3,70 - 4,69 DOBRY
4,70 - 5,65 BARDZO DOBRY
5,66 - 6,00 CELUJĄCY
 

161 i powyżej
160 - 141
140 - 121
120 - 90
  89 - 60
  59 i poniżej

wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
   
 

 

Ogłoszenia na rok szkolny 2020/2021

 
28.08.2020 r. Odbiór dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
   
  W poniedziałek (31 sierpnia 2020 r.) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów szkoły będą wydawane w godzinach pracy sekretariatu, po uprzednim umówieniu telefonicznym. Sekretariat telefonicznie nie udziela informacji na temat wyników egzaminu.

Do odebrania dokumentów niezbędny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Odbiór dokumentów musi odbywać się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa
- wejście do szkoły obowiązkowo w maseczce i z własnym długopisem
- dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły
- zachowanie dystansu społecznego, min 1,5 m

Informacje o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uczniowie klas III i IV uzyskają od wychowawców klas.

 

26.08.2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
   
  Klasy pierwsze godz. 8.00 w szkole. Lista sal przed szkołą
Pozostałe klasy godz. 10.00. Lista sal przed szkołą
 


Ogłoszenia na rok szkolny 2019/2020
   
27.05.2020 r. Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów w Zespole Szkół nr2 im Marii Skłodowskiej- Curie w Kwidzynie 

24.04.2020 r. Zarządzenie Dyrektora nr 2/2020
  Zarządzenie Dyrektora nr 3/2020

28.11.2019 r. Losy absolwentów - rok ukończenia 2019
   

   

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

   
LP. DATA WYDARZENIE
od do
1 02.09.2019 r.  godz. 09.00 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
2 11.09.2019 r.  godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I i IV
3 25.09.2019 r.   Rajd Żaków i Chrzest Pierwszoklasistów
4 14.10.2019 r. godz. 11.00 Dzień Edukacji Narodowej
5 01.11.2019 r.   Dzień wolny
x 11.11.2019 r.   Dzień Ustawowo Wolny od Pracy
6 13.11.2019 r.  godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami
7

listopad

listopad Matury próbne
8   13.12.2019 r. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
9 20.12.2019 r.   Wigilie klasowe
10 23.12.2019 r. 31.12.2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
  02.01.2020 r. 03.01.2020 r. Dzień Dyrektorski
  06.01.2020 r.   Dzień Ustawowo Wolny od Pracy
11 09.01.2020 r. 10.01.2020 r. Egzaminy  potwierdzające kwalifikacje T.11; T.12; T.15; A.58
12   10.01.2020 r. Wystawienie ocen semestralnych
13 13.01.2020 r. 26.01.2020 r. Ferie Zimowe
14 27.01.2020 r.   Klasyfikacyjne posiedzenie RP
15 29.01.2020 r.  

Plenarne posiedzenie RP

16 30.01.2020 r. godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami
17   27.03.2020 r. Wystawianie zagrożeń dla klas IV
18 02.04.2020 r.   Spotkanie z rodzicami
19 09.04.2020 r. 14.04.2020 r. Ferie Wiosenne
20   17.04.2020 r. Wystawianie ocen kończących dla klas IV
21 24.04.2020 r.   Rada Klasyfikacyjna klas IV
22 24.04.2020 r. godz. 11.00 Zakończenie Klas IV
23 04.05.2020 r.   Matura pisemna z j. polskiego
24 05.05.2020 r.   Matura pisemna z matematyki
25 06.05.2020 r.   Dzień Dyrektorski z powodu matury z j. angielskiego
26   29.05.2020 r. Wystawianie zagrożeń klas dla I - III
27 11.06.2020 r.   Boże Ciało
28 12.06.2020 r.   Dzień Dyrektorski
29   19.06.2020 r. Wystawianie ocen końcoworocznych
30 22.06.2020 r.   Rada Klasyfikacyjna klas I - III
31 23.06.2020 r.   Pisemny Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - cz. pisemna
32 24.06.2020 r.   Rozgrywki sportowe ogólnoszkolne
33 26.06.2020 r. godz. 09.00 Zakończenie Zajęć Edukacyjnych 2019/2020
34 30.06.2020 r.   Plenarne posiedzenie RP
   
   

   
 

Ogłoszenia na rok szkolny 2018/2019

   
 

Akcja przeciw nowotworom - "Znamię - znam je"

   
Od 25 marca 2019 r. zainicjowano ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Materiały filmowe i ulotki dotyczące akcji, a przede wszystkim jak rozpoznać czerniaka [groźny nowotwór skóry], można pobrać z linku: https://drive.google.com/drive/folders/1eDjd43t0_bAjXpddoZM5zhHdQCzehEL9?usp=sharing

   
   
 

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

   
 
LP. DATA WYDARZENIE
od do
1 03.09.2018 r.  godz. 09.00 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019
2 12.09.2018 r.  godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I i IV
3 26.09.2018 r.   Rajd Żaków i Chrzest Pierwszoklasistów
4 15.10.2018 r. godz. 11.00 Dzień Edukacji Narodowej
5 01.11.2018 r. 02.11.2018 r. Dni Wolne
x 12.11.2018 r.   Dzień Ustawowo Wolny od Pracy
6 15.11.2018 r.  godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami
7

listopad

listopad Matury próbne
8   14.12.2018 r. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
9 21.12.2018 r.   Wigilie klasowe
10 24.12.2018 r. 01.01.2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
11 09.01.2019 r. 10.01.2019 r. Egzaminy  potwierdzające kwalifikacje T.11; T.12; T.15; A.58
12   11.01.2019 r. Wystawienie ocen semestralnych
13 14.01.2019 r.   Klasyfikacyjne posiedzenie RP
14 16.01.2019 r. godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami
15 17.01.2019 r.  

Plenarne posiedzenie RP

16 11.02.2019 r. 24.02.2019 r. Ferie Zimowe
17   29.03.2019 r. Wystawianie zagrożeń dla klas IV
18 10.04.2019 r.   Spotkanie z rodzicami
19   18.04.2019 r. Wystawianie ocen kończących dla klas IV
20 18.04.2019 r. 23.04.2019 r. Ferie Wiosenne
21 24.04.2019 r.   Rada Klasyfikacyjna klas IV
22 26.04.2019 r. godz. 11.00 Zakończenie Klas IV
23 29.04.2019 r. 05.05.2019 r. Dni Wolne
24 06.05.2019 r.   Matura pisemna z j. polskiego
25 07.05.2019 r.   Matura pisemna z matematyki
26 08.05.2019 r.   Dzień Dyrektorski z powodu matury z j. angielskiego
27   24.05.2019 r. Wystawianie zagrożeń klas dla I - III
28   14.06.2019 r. Wystawianie ocen końcoworocznych
29 17.06.2019 r.   Rada Klasyfikacyjna klas I - III
30 18.06.2019 r.   Pisemny Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
31 19.06.2019 r.   Rozgrywki sportowe ogólnoszkolne
32 20.06.2019 r.   Boże Ciało
33 21.06.2019 r. godz. 09.00 Zakończenie Zajęć Edukacyjnych 2018/2019
34 27.06.2019 r.   Plenarne posiedzenie RP
   

 

Ogłoszenia na rok szkolny 2017/ 2018

 

Egzaminy próbne 2017/2018

   

19.03.2018 r. Targi Edukacyjne
 
Starosta Kwidzyński oraz Dyrektor ZSP nr 2 w Kwidzynie zapraszają na Targi Edukacyjne i Targi Pracy, które odbędą się w dniu 21 marca 2018 r. w godz. 10:00-14:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kwidzynie przy ul. Żwirki i Wigury 1 (Hala Sportowa)  <<czytaj więcej>>

Alicja Szwed


10.01.2018 r. Nasi Stypendyści
 
Co roku liczna grupa naszych uczniów uzyskuje stypendia <<czytaj więcej>>
 

Alicja Szwed


data modyfikacji

Egzaminy próbne 2017/2018

04.06.2018 r.  
 

29-05-2018 r. odbył się próbny egzamin zawodowy teoretyczny z kwalifikacji T.06 dla klasy III K.
[Ewa Ziółkowska]

24-05-2018 r. maja odbył się próbny egzamin zawodowy teoretyczny z kwalifikacji T.06 dla klasy III HG/2.
[Bożenna Ossowska]

16-05-2018 r. odbył się próbny egzamin zawodowy teoretyczny z kwalifikacji T.06 i T.04 dla klas III cukiernik i III A kucharz
[Teresa Komorowska, Anna Jabłońska]

9 i 22-05-2018 r.  odbył się próbny egzamin zawodowy teoretyczny z kwalifikacji T.06 dla klas III K kucharz.
[Bożenna Ossowska, Ewa Ziółkowska]

26-04-2018 r. odbył się próbny egzamin zawodowy z kwalifikacji T.06 w klasie III AK
[Anna Jabłońska]

23-04-2018 r. odbył się egzamin teoretyczny próbny dla kl.2ak w kwalifikacji T.06
[Janina Tkaczyk]

20-04-2018 r. odbył się egzamin próbny praktyczny klasyfikacji T.06 dla klasy 3k/2.

[Janina Tkaczyk]

13-04-2018 r. odbył się egzamin praktyczny dla kwalifikacji T.06 w klasie 3k/1
[Janina Tkaczyk]

06.04.2018 r. dla uczniów kl. 3C odbył się egzamin próbny, kwalifikacja T.04

[Dorota Wojciechowska]

04.04 2018 r. w klasie III K, w grupie 1 i 2 odbył się próbny egzamin zawodowy z kwalifikacji T.06
[Bożenna Ossowska]

27.03.2018r odbył próbny egzamin zawodowy z kwalifikacji T.06 w grupie gastronomicznej, w klasie III HG
[Bożenna Ossowska]

23-03-2018 r. odbył się próbny egzamin praktyczny kwalifikacji T.06 dla klasy 3k/1
[Janina Tkaczyk]

02-03-2018 r. dla uczniów kl. 3c odbył się próbny egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe T.04.

[Dorota Wojciechowska]

06.03.2018 r. klasa 3 wz przystępuje do próbnego egzaminu praktycznego z kwalifikacji A.18
[Hanna Sobieraj]

01-03-2018 r. odbędzie się próbny egzamin praktyczny kwalifikacji T.06 w kl.3k/2
[Anna Prusińska]

27.02.2018 r. klasa 3wz przystępuje do próbnego egzaminu praktycznego z kwalifikacji A.18
[Hanna Sobieraj]

20-02-2018 r. w grupie gastronomicznej, w klasie 3 HG odbył się próbny egzamin zawodowy z kwalifikacji T.06
[Bożenna Ossowska]

14-12-2017 r. dla uczniów kl. 3c odbył się próbny egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik.
[Dorota Wojciechowska]

08-12-2017 r. w klasie IV TP została przeprowadzona część praktyczna próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla kwalifikacji A.58.
[Mieczysława Jamrozik]

08-12-2017 r. odbył się egzamin próbny praktyczny z kwalifikacji T.06 dla kl.3k/1.-sala nr 26; godz.9.00
[Janina Tkaczyk]

08-12-2017 r. odbył się próbny  egzamin z kwalifikacji T.14 w klasie 4HG/2 - część teoretyczna
i praktyczna
[Marlena Kotłowska; Wioletta Paciorek]

7-12-2017 r. dla uczniów kl. 3c, odbył się próbny egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik
[Dorota Wojciechowska]

05-12-2017 r. odbyłsię praktyczny egzamin próbny w ośrodku egzaminacyjnym w Prabutach
z kwalifikacji A.18, dla klasy 3WZ
[Hanna Sobieraj]

14-09-2017 r. odbył się próbny pisemny egzamin z kwalifikacji T.14 w klasie 4HG/2
[Wioletta Paciorek]

24-10-2017 r. odbył się próbny egzamin teoretyczny z kwalifikacji A.18 kl.3WZ - sprzedawca
[Hanna Sobieraj]
 


  Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018
   
 
LP. DATA WYDARZENIE
od do
1 04.09.2017 r.

<<zobacz>>

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

2 14.09.2017 r.

godz.16.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I i IV

3

27.09.2017 r.

 

Rajd Żaków i Chrzest Pierwszoklasistów

4 01.11.2017 r.   Wszystkich Świętych
5 15.11.2017 r. godz.16.00 Spotkanie z rodzicami
6

listopad

listopad Matury próbne
7 11.11.2017 r.   Święto Niepodległości
8   09.12.2017 r. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
9

22.12.2017 r.

 

Wigilie klasowe

10 23.12.2017 r. 01.01.2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
11 06.01.2018 r.   Święto 3 Króli
12 10.01.2018 r.   Pisemny Egzamin potwierdzający
kwalifikacje T.11; T.12; T.14; T.15; A.58
13 11.01.2018 r.   Praktyczny Egzamin  potwierdzający
kwalifikacje T.11; T.12; T.14; T.15; A.58
14   12.01.2018 r. Wystawienie ocen semestralnych
15 15.01.2018 r.   Klasyfikacyjne posiedzenie RP
16 17.01.2018 r. godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami
17 18.01.2018 r.  

Plenarne posiedzenie RP

18 29.01.2018 r. 11.02.2018 r. Ferie Zimowe
19   28.03.2018 r. Wystawianie zagrożeń dla klas IV
20 29.03.2018 r. 03.04.2018 r. Ferie Wiosenne
21 11.04.2018 r.   Spotkanie z rodzicami
22   23.04.2018 r. Wystawianie ocen kończących dla klas IV
23 24.04.2018 r.   Rada Klasyfikacyjna klas IV
24

27.04.2018 r.

godz. 11.00

Zakończenie Klas IV

25 30.04.2018 r.   Dzień Dyrektorski
26 01.05.2018 r.   Święto Pracy
27 02.05.2018 r.   Dzień Dyrektorski; Święto Flagi
28 03.05.2018 r.   Święto Konstytucji 3-go Maja
29 04.05.2018 r.   Matura pisemna z j. polskiego
30 07.05.2018 r.   Matura pisemna z matematyki
31 08.05.2018 r.   Dzień Dyrektorski z powodu matury z j. angielskiego
32   25.05.2018 r. Wystawianie zagrożeń klas dla I - III
33 31.05.2018 r.   Boże Ciało
34 01.06.2018 r.   Dzień Dyrektorski
35   15.06.2018 r. Wystawianie ocen końcoworocznych
36 18.06.2018 r. godz. Rada Klasyfikacyjna klas I - III
37 19.06.2018 r.   Pisemny Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie ... dla klas...
38 20.06.2018 r.   Ogólnoszkolne Rozgrywki Sportowe
39 21.06.2018 r.   Dzień z wychowawcą; Plenarne posiedzenie RP
40 22.06.2018 r. godz. 09.00 Zakończenie Zajęć Edukacyjnych 2017/2018
41 27.06.2018 r.   Plenarne posiedzenie RP
   
  Kalendarz praktyk

29.08.2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, odbędzie się dnia 04 września 2017 r.
• dla klas pierwszych o godz. 8.00 w szkole
• dla klas II-IV o godz. 9.00 na hali. 
 

Alicja Szwed 
   
 

Ogłoszenia na rok szkolny 2016/ 2017

 

Egzaminy próbne 2016/2017

   

06.12.2016 r. Zakończenie I semestru 2016
 
W związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych w I semestrze w roku szkolnym 2016/17 następuje:
     1. Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną powinno nastąpić
         do dnia 09 grudnia 2016r. do godziny 15.00.
     2. Wystawianie ocen semestralnych powinno zostać zakończone do
         05 stycznia 2017 r. do godziny 15.00. Wpisu ocen należy dokonać w dzienniku elektronicznym.
     3. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się:
         10 stycznia 2017r. o godz. 14.15. w pokoju nauczycielskim.
     4. Rada Plenarna odbędzie się: 12 stycznia 2017r. o godz. 15.00.
 

Alicja Szwed


23.11.2016 r. Plan S w dniu 25.11.2016 r. (piątek). W tym dniu obowiązuje następujący plan lekcji:
   
1. 35 minut 08.00 - 08.35
2. 35 minut 08.40 - 09.15
3. 35 minut 09.20 - 09.55
4. 35 minut 10.00 - 10.35
5. 35 minut 10.40 - 11.15
6. 35 minut 11.20 - 11.55
7. 35 minut 12.00 - 12.25
8. 35 minut 12.30 - 12.55
 

Alicja Szwed


16.11.2016 r. Matura z Operonem
 
Terminarz matur <<czytaj więcej>>
 

Alicja Szwed


16.11.2016 r. "Chcę i Potrafię" - edycja 2016
 
W imieniu organizatorów zapraszamy Rodziców do szkoły na program  - "Chcę i potrafię". Podczas programu nasi uczniowie pokażą co potrafią w wielu dziedzinach, w tym umiejętności kulinarne. Program odbędzie się  07 grudnia 2016 r. godz.16.30
 

Alicja Szwed


08.11.2016 r. Wywiadówka
 
16 listopada 2016 roku, (środa) o godzinie 16.00 - zapraszamy Rodziców na wywiadówką szkolną.
 

Alicja Szwed


28.10.2016 r. Kalendarz praktyk oraz praktycznej nauki zawodu 2016/2017
   
 
LP Klasa Termin praktyki
1 2 HG/tech. hotelarstwa 07.11.2016 r. 02.12.2016 r.
2 3 HG/tech. hotelarstwa 24.04.2017 r. 19.05.2017r.
3 3 HG/tech. obsł. tururystycznej 24.04.2017 r. 19.05.2017r.
4 3 HG/tech. żyw. i usł. gastronomicznych 24.04.2017 r. 19.05.2017r.
5 3 TP/tech. papiernictwa 08.05.2017 r. 02.06.2017 r.
 

16.05.2017 r. Egzaminy próbne 2016/2017
 
08-06-2017 r. odbył się próbny pisemny egzamin z kwalifikacji T.06 w klasie 3K/1
[Bożenna Ossowska]

31-05-2017 r. odbył się praktyczny egzamin zawodowy z kwalifikacji T.06 w klasie III K w grupie I
[Bożenna Ossowska]

30.05.2017 r. na 2 godzinie lekcyjnej odbył się próbny egzamin teoretyczny z kwalifikacji T6 w klasie 3K.
[Joanna Domańska]

26-05-2017 r. odbył się próbny egzamin pisemny dla klasy 3HG/3
[Ewa Ziółkowska]

22-05-2017 r. odbył się egzamin praktyczny próbny w klasie 3CW w zawodzie sprzedawca.
[Hanna Sobieraj]

17-05-2017 r. odbył się egzamin próbny zawodowy teoretyczny kl.3CW w zawodzie cukiernik.
[Teresa Komorowska]

03-03-2017 r. odbył się próbny egzamin pisemny - zawodowy dla klasy 3 HG
[Ewa Ziółkowska]

09-02-2017 r. odbył się próbny egzamin praktyczny w zawodzie cukiernik (kwalifikacja T.4) w klasie 3cw.
[Dorota Wojciechowska]

16-02-2017 r. odbył się próbny egzamin praktyczny (kwalifikacja T.06) w klasie 3K/2
[Joanna Domańska]

10-02-2017- odbył się próbny egzamin praktyczny dla kwalifikacji T.06 w klasie 3 k/1.
[Janina Tkaczyk]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19-12-2016 r. o godz. 9,00 odbył się egzamin teoretyczny próbny w klasie 3 WZ w zawodzie sprzedawca.
[Hanna Sobieraj]

09-12-2016 r. odbył się próbny egzamin praktyczny dla kwalifikacji T.06 kl.3k/
[Janina Tkaczyk]

08-12-2016 r. odbył się egzamin próbny potwierdzający klasyfikacje w zawodzie,-T.06 dla kl.3AK-kucharz
[Janina Tkaczyk]

07-12-2016 r. odbyły się próbne egzaminy praktyczne z kwalifikacji A.57 papierników z klasy III TP
[Honorata Gruszka]

02.12.2016 r. w godz. od 9:45 do 12:45 w sali 213 odbył się próbny egzamin zawodowy praktyczny dla klasy III HG -  grupy turystycznej z kwalifikacji T.13.
[Aleksandra Serdacka]

01.12.2016 r. odbył się próbny egzamin praktyczny w zawodzie cukiernik (kwalifikacja T.4) w klasie 3cw.
[Dorota Wojciechowska]

29.11.2016 roku odbył się próbny egzamin pisemny z kwalifikacji A.58 dla grupy papierników z klasy IV GP
[Honorata Gruszka]

28.11.16 r. odbył się próbny egzamin teoretyczny z kwalifikacji T.15 w klasie IVGP (grupa gastronomiczna), [Joanna.Domańską]

18.11.2016 r. w godzinach od 9:45 do 10:45 w sali 213 odbył się próbny egzamin zawodowy teoretyczny z kwalifikacji T.13 dla klasy III HG (grupa technik obsługi turystycznej)
[Aleksandra Serdacka]

07-11-2016 r. w sali 213 w godzinach od 8 do 11 odbył się próbny egzamin zawodowy dla klasy III HG (grupy obsługi turystycznej) z kwalifikacji T.13 "Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
[Aleksandra Serdacka]

04-11-2016 r. odbył się próbny egzamin pisemny z kwalifikacji A.58 dla grupy papierników z klasy IV GP [Honorata Gruszka]

28-10-2016 r. odbył się w klasie IV TH egzamin próbny praktyczny z kwalifikacji T.12
[Marlena Kotłowska]

28-10-2016 r. odbył się w klasie IV GP - grupa gastronomiczna egzamin praktyczny z kwalifikacji T.15
[Alicja Szwed, Bożenna Ossowska]

21-10-2016 r. w godzinach od 9:30 do 12:30 w sali 213 - próbny egzamin zawodowy dla klasy 3 HG w grupie technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.13.
[Aleksandra Serdacka]

 

19.10.2016 r. Plan S w dniu 21.10.2016 r. (piątek) obowiązuje następujący plan lekcji:
   
1.   40 minut 08.00 - 08.40
2.   40 minut 08.45 - 09.25
3.    40 minut 09.30 - 10.10
4.  40 minut 10.25 - 11.05 
5. 40 minut 11.10 -11.50 
6.  40 minut 11.55 -12.35 
7.  40 minut 12.40 -13.20 
8.  40 minut 13.25 -14.05

Alicja Szwed


30.09.2016 r. Terminy egzaminów
  W dniu 05.10.2016 odbędzie się egzamin praktyczny z kwalifikacji:
T.04 - godz. 8.00 w sali 11
T.06 - godz. 8.00 w sali 26

W dniu 06.10.2016 odbędzie się egzamin pisemny w sali 205 z kwalifikacji:
T.04 - godz. 10.00
T.06 - godz. 10.00
T.08 - godz. 12.00
T.15 - godz. 12.00
A.58 - godz. 14.00 w sali komputerowej 111.

W dniu 11.10.2016 odbędzie się egzamin praktyczny z kwalifikacji:
T.07 - godz. 9.00 w sali 205
T.11 - godz. 9.00 w sali 205
T.15 - godz. 13.00 w sali 205
A. 58- godz.13.00 w sali komputerowej111.

Należy zgłosić się 30 minut przed każdym egzaminem, kurtki, torebki czy telefony proszę pozostawić
w bibliotece szkolonej.

19.09.2016 r. Terminy kursów dla fryzjerów
  Terminy kursów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowane w ODiDZ przy Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku:
Klasa I wz/fryzjer:    19.09- 30.09 i 10.10-21.10.2016
Klasa II wz/fryzjer:   28.11 - 22.12. 2016
klasa III wz/fryzjer:  27.02 - 24.03.2017

06.09.2016 r. Zwolnienia z lekcji WF-u
  Decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły. Żeby uzyskać zgodę na zwolnienie z zajęć, uczeń musi skompletować dokumenty i złożyć je u nauczyciela WF-u. W skład dokumentów wchodzi:
- podanie
z prośbą o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego skierowane do Dyrektora Szkoły
- orzeczenie lekarskie

Po zapoznaniu się z dokumentami Dyrektor Szkoły wydaje decyzję, o której informowani są rodzice ucznia, uczeń oraz nauczyciele WF-u.

05.09.2016 r. Nabór wniosków o przyznanie stypendium do 15 września 2016 r.
  Zainteresowanych rodziców i uczniów klas zasadniczych i technikalnych prosimy o zapoznanie sie z informacją na stronie  Departamentu Edukacji i Sportu <<czytaj więcej>> 
skrót informacji

   
30.08.2016 r. Kalendarz Roku Szkolnego 2016/2017
   
 
LP. DATA WYDARZENIE
od do
1 01.09.2016 r.  

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

2 14.09.2016 r.

godz.16.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I i IV

3

21.09.2016 r.

 

Rajd Żaków i Chrzest Pierwszoklasistów

4 14.10.2016 r. 11.00 Dzień Edukacji Narodowej
5 31.10.2016 r.   Dzień Dyrektorski
6 01.11.2016 r.   Wszystkich Świętych
7 16.11.2016 r.   Spotkanie z rodzicami
8 xx.11.2016 r. xx.11.2016 r. Matury próbne
9 11.11.2016 r.   Święto Niepodległości
10   09.12.2016 r. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
11

22.12.2016 r.

 

Wigilie klasowe

12 23.12.2016 r. 01.01.2017 r. Ferie Świąteczne
13   05.01.2017 r. Wystawienie ocen semestralnych
14 06.01.2017 r.   Święto 3 Króli; Zakończenie I półrocza
15 09 01.2017 r.   Pisemny Egzamin potwierdzający
kwalifikacje T.11; T.12; T.13; T.15; A.58
16 12.01.2017 r.   Praktyczny Egzamin  potwierdzający
kwalifikacje T.11; T.12; T.13; T.15; A.58
17 10.01.2017 r.   Klasyfikacyjne posiedzenie RP
18 11.01.2017 r. godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami
19 12.01.2017 r.  

Plenarne posiedzenie RP

20 16.01.2017 r. 29.01.2017 r. Ferie Zimowe
21   01.04.2017 r. Wystawianie zagrożeń dla klas IV
22 05.04.2017 r.   Spotkanie z rodzicami
23 13.04.2017 r. 18.04.2017 r. Ferie Wiosenne
24   24.04.2017 r. Wystawianie ocen kończących dla klas IV
25 25.04.2017 r.   Rada Klasyfikacyjna klas IV
26

28.04.2017 r.

godz. 11.00

Zakończenie Klas IV

27 01.05.2017 r.   Święto Pracy
28 02.05.2017 r.   Dzień Dyrektorski; Święto Flagi
29 03.05.2017 r.   Święto Konstytucji 3-go Maja
30 04.05.2017 r.   Matura pisemna z j. polskiego
31 05.05.2017 r.   Matura pisemna z matematyki
32 08.05.2017 r.   Dzień Dyrektorski z powodu matury z j. angielskiego
33   02.06.2017 r. Wystawianie zagrożeń klas dla I - III
34 15.06.2017 r.   Boże Ciało
35 16.06.2017 r.   Dzień Dyrektorski
36 20.06.2017 r.   Pisemny Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie ... dla klas...
37   24.05.2017 r. Wystawianie ocen końcoworocznych
38 19.06.2017 r. godz. 14.30 Rada Klasyfikacyjna klas I - III
39 21.06.2017 r.   Dzień Sportu
40 22.06.2017 r.   Dzień z wychowawcą; Plenarne posiedzenie RP
41 23.06.2017 r. godz. 09.00 Zakończenie Zajęć Edukacyjnych 2016/2017

Kalendarz szkolny ZSP nr 2, może ulec nieznacznej zmianie


24.06.2016 r. 1 września 2016 r.  - Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017
 
klasy pierwsze - godz. 8.00 - w szkole - spotkanie z wychowawcą (info na temat wychowawców i nr sal w piątek 26.08.2016 r. oraz na wejściu do szkoły)

klasy pozostałe + pierwsze - godz. 9.00 - w hali szkolnej
   

   
 

Ogłoszenia na rok szkolny 2015/ 2016

 
24.06.2016 r. Rada Pedagogiczna
  26.08.2016 r. (piątek) o godzinie 10.00, w Pokoju Nauczycielskim odbędzie się Rada Pedagogiczna
podsumowująca rok szkolny 2015/2016
   
24.06.2016 r. Egzaminy poprawkowe 2015/2016
   
24.08.2016 r. godz. 09.00 sala 206 matematyka
  godz. 09.00 sala 201 j. rosyjski
  godz. 09.00 sala 105 chemia
  godz. 11.00 sala   23 technologie produkcji cukierniczej
  godz. 11.00 sala   23 technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  godz. 12.00 sala   18 podstawy działalności gospodarczej w turystyce
   
25.08.2016 godz. 09.00 sala 101 j. francuski
  godz. 09.00 sala 106 historia
  godz. 09.00 sala 106 wiedza o społeczeństwie
 
Próbne egzaminy zawodowe

01.06.2016 r. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
 
W związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/16 następuje:

1. Wystawianie ocen końcoworocznych za rok szkolny 2015/16  do 17.06.2016 r. do godziny 15.00.
2. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 20.06.2016 r. o godz. 14.30
3. Uroczyste zakończenie nauki odbędzie się 24.06.2016 r. o godz. 9.00 w hali sportowej.
4. Rada Plenarna odbędzie się 23.06.2016 o godz. 13.00 w sali 112.

 

01.06.2016 r. EGZANINY KLASYFIKACYJNE I POPRAWKOWE
 
1. Uczeń który jest nieklasyfikowany z jednego, lub kilku zajęć edukacyjnych, musi złożyć podanie o wyznaczenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego. Podanie należy złożyć w sekretariacie najpóźniej do 20.06.2016 do godziny 12.00.
2. Egzamin klasyfikacyjny zostaje przyznany uczniowi, który ma usprawiedliwione nieobecności (choroba, leczenie szpitalne, inne wypadki losowe).
3. Egzamin klasyfikacyjny będzie przeprowadzony w terminie 22-23.06.2016 r.
4. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych lub dwóch (jeżeli Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Podanie należy złożyć w sekretariacie do 22.06.2016 do godz. 15.00.
5. Egzamin poprawkowy będzie przeprowadzony w ostatnim tygodniu ferii letnich
 

01.06.2016 r. SPRAWOWANIE
  Zasady i punktacja dotycząca sprawowania znajdują się w zakładce pliki szkoły na Librusie oraz <<tu>>
 

18.05.2016 r. Zjazd Absolwentów
 

Mając na uwadze złożoną obietnicę na VIII zjeździe “Do zobaczenia w 2016 roku”,  organizujemy IX zjazd absolwentów - 60 lat szkoły w Kwidzynie, w dniach 4 (sobota) -5 (niedziela) czerwca 2016 roku.

Więcej informacji na facebook

Organizatorzy


29.04.2016 r. Plan S w dniu 29.04.2016 r. (pt) obowiązuje następujący plan lekcji:
 
1. 25 minut 8.00 - 8.25
2. 25 minut 8.30 - 8.55
3. 25 minut 9.00 - 9.25
4. 25 minut 9.30 - 9.55
5. 25 minut 10.00 -10.25
6. 25 minut 10.30 -10.55
7. Lekcja odwołana
8. Lekcja odwołana

Alicja Szwed


22.03.2016 r. Plan S w dniu 23.03.2016 r. (środa) obowiązuje następujący plan lekcji:
 
1.   8.00 - 8.35
2.   8.40 - 9.15
3.   9.20 - 9.55
4. 10.15 - 10.50
5. 10.55 - 11.30
6. 11.35 - 12.10
7. 12.15 - 12.50
8. 12.55 - 13.30

Henryk Czyżewski


21.03.2016 r. Podziękowania Dyrektora Szkoły
  Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i uczniom, którzy pomagali w przygotowaniu sali sportowej i stoiska Naszej Szkoły oraz aktywnie promowali ofertę szkoły w trakcie Targów Edukacyjnych.

Henryk Czyżewski


11.03.2016 r. Zarządzenie Dyrektora Szkoły
  W związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych w klasach czwartych i na kursach w roku szkolnym 2015/16:
1. Termin wystawiania zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem do 01.04.2016 r.
2. Wystawianie ocen końcowych za rok szkolny 2015/16 należy zakończyć do 21.04.2016 r. do godziny   15.00. Wpisu ocen należy dokonać w dzienniku elektronicznym.
3. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 25.04.2016 r. o godz. 10.30 w pokoju nauczycielskim.
4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych 29.04.2016 r. godz. 11.00.
 

01.06.2016 r. Odbędą się egzaminy próbne
 
01- 06 - 2016 r. odbędzie się próbny egzamin teoretyczny dla klasyfikacji T.04 o godz.10.50
 
  Odbyły się egzaminy próbne
   
  18-11-2015 r. odbył się próbny egzamin z kwalifikacji T.12 w klasie IV HT (grupa hotelarska). Był to zarówno egzamin pisemny, jak i praktyczny.
18-11-2015 r.  odbył się próbny egzamin teoretyczny z kwalifikacji A.58. Następny 16 grudnia.
26-11-2015 r.  odbył się próbny egzamin zawodowy w kl 2TP_kwalifikacja A.57.
26-11-2015 r.  odbył się próbny egzamin praktyczny dla kwalifikacji T.04 w kl.3A cukiernik w sali nr.26 o godz.9
26-11-2015 r.  odbył się próbny egzamin praktyczny dla klasyfikacji T.04 w kl.3Ak/1 w sali 26 godz.9
27-11-2015 r.  odbył się próbny egzamin praktyczny dla klasyfikacji T.06 w klasie 3k/2 w sali nr.20.
27-11-15 r.  odbył się próbny egzamin praktyczny w kl.3k/2 w kwalifikacji T.06.w sali nr. 20 godz.9.
01-12-2015 r. wtorek) odbył się Ogólnopolski próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sprzedawca (kwalifikacja A.18).
02-12-2015 r. w sali 213 w godzinach od 9 do 11:30 odbył się próbny egzamin zawodowy część praktyczna dla klasy IV GP ) grupa gastronomiczna) kwalifikacja T.15
02-12-2015 r. w godz. 9.00 - 13.30 uczennice klasy IV HT wzięły udział w Ogólnopolskim próbnym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe T.12  W egzaminie tym wzięła udział także klasa III TH z kwalifikacji T.11.
02-12-2015 r. od godz. 8.00 do godz. 9.00 odbył się próbny egzamin zawodowy część teoretyczna dla klas III K, III AK i III BK w zakresie kwalifikacji T06.
9-12-2015 r. odbył się etap praktyczny próbnego egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.58 kl. IV gr. papierników
18-12-2015 r. odbył się próbny egzamin z kwalifikacji A.58.
 

13-04-2016 r. odbył się próbny egzamin z kwalifikacji A.18 w zawodzie sprzedawca
14-04-2016 r. odbył się próbny egzamin zawodowy - kwalifikacja A.57- dla papierników z kl. II TP
20 i 21-04- 2016 r. odbył się próbny egzamin praktyczny z kwalifikacji A.57 dla grupy papierników z klasy III GP
22- 04-2016 r. odbył się próbny egzamin praktyczny z kwalifikacji T.O6.dla klasy III kucharz/gr 2
26-04-2016 r. odbył się Próbny egzamin zawodowy pisemny - kwalifikacja A.57   dla papierników z klasy III GP/2
26-04-2016 r. odbył się próbny egzamin z kwalifikacji T.06 w klasie II kucharz, w grupie 1
27-04-2016 r.  odbył się próbny egzamin praktyczny z kwalifikacji A.57 dla kolejnych papierników
z klasy III GP.
10-05-2016 r. odbył się egzamin próbny praktyczny z kwalifikacji T.6 kl.II HG.
11-05-2016 r. odbył się egzamin próbny teoretyczny z kwalifikacji T.4 kl.III CW. kl. III AK i III BK
12-05-2016 r. odbył się egzamin próbny praktyczny z kwalifikacji T.6 kl.III GP
12-05- 2016 odbył się próbny egzamin praktyczny kwalifikacji T.04 w kl.III a w sali 26
19-05-2016 r. odbył się kolejny egzamin próbny praktyczny z kwalifikacji T.6 kl.III GP
20-05-2016 r. odbył się kolejny próbny egzamin praktyczny w kwalifikacji T.06 klasie III kl./2.
w sali nr 20.
20-05-2016 r. odbył się próbny teoretyczny egzamin z kwalifikacji T.06 w klasie III GP w grupie gastronomicznej
01- 06 - 2016 r. ...  próbny egzamin teoretyczny dla klasyfikacji T.04

 

26.10.2015 r. Ubezpieczenie NNW
  Przypominamy o wnoszeniu wpłat w wysokości 25 zł na ubezpieczenie NNW. Ostateczny termin wpłat do końca  października. Uczniowie odbywający praktyki czy zajęcia praktyczne muszą być ubezpieczeni.

19.10.2015 r. Plan skróconych lekcji w piątek 23.10.2015 r.
 
 
1. 30 minut  08.00 - 08.30
2. 30 minut  08.35 - 09.05
 3. 30 minut  09.10 - 09.40
4. 30 minut  09.45 - 10.15
5. 30 minut  10.20 -10.50
6. 30 minut  10.55 -11.25
7. 30 minut  11.30 -12.00
8. 30 minut  12.05 -12.35
 

16.10.2015 r. Formularz zgody
  W zakładce Organizacja szkoły - pliki szkoły, znajduje się formularz zgody na wydanie loginu i hasła rodzica dziecku. Jeżeli rodzic wypełni taki formularz i uczeń lub wychowawca dostarczą go administratora dziennika, rodzic swój login i hasło będzie mógł odebrać przez upoważnioną w formularzu osobę. Bardzo zapraszam wszystkich rodziców do korzystania z LIBRUSA

17.09.2015 r. Zwolnienie z zajęć z WF-u
  Decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły. Żeby uzyskać zgodę na zwolnienie z zajęć, uczeń musi skompletować dokumenty i złożyć je u nauczyciela WF-u. W skład dokumentów wchodzi:
- podanie
z prośbą o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego skierowane do Dyrektora Szkoły
- orzeczenie lekarskie

Po zapoznaniu się z dokumentami Dyrektor Szkoły wydaje decyzję, o której informowani są rodzice ucznia, uczeń oraz nauczyciele WF-u.

14.09.2015 r. W sprawach Librusa - nauczyciele
  W sprawach związanych z dziennikiem proszę umawiać się za pośrednictwem panelu wiadomości, wpisując w czym administrator może pomóc. W wielu sprawach po prostu nie jest potrzebne spotkanie. W razie konieczności podam termin spotkania. Wiadomość proszę wysyłać na konto administrator, a nie nauczyciel Wioletta Paciorek. Proszę nie wchodzić i nie dzwonić w czasie lekcji.
  W sprawach Librusa - uczniowie i rodzice
  Wydawanie loginów i haseł w sali 111
Jeżeli dziecko ma odebrać login rodzica, rodzic musi wypełnić deklarację zgody, którą także odbiera
w poniedziałek na 2 godzinie lekcyjnej. Jeżeli rodzic chce odebrać login i hasło osobiście w innym terminie, będzie mógł to zrobić u wychowawcy lub w sekretariacie - po ustaleniu z administratorem lub wychowawcą.

01.09.2015 r. Kalendarz roku szkolnego - http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_szkolny
   
 
LP. DATA WYDARZENIE
od do
1 01.09.2015 r.  

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016

2 16.09.2015 r.

godz.16.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I i IV

3 14.10.2015r. godz.11.00 Dzień Edukacji Narodowej
4 01.11.2015 r.   Wszystkich Świętych
5 xx.11.2015 r. xx.11.2015 r. Matury próbne
6 11.11.2015 r.   Święto Niepodległości
7 18.11.2015 r.   Spotkanie z rodzicami
8   11.12.2015 r. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
9

22.12.2015 r.

 

Wigilie klasowe

10 23.12.2015 r. 01.01.2016 r. Ferie Świąteczne
11 04.01.2016 05.01.2016 Dzień Dyrektorski
12 06.01.2016 r.   Święto 3 Króli
13   08.01.2016 r. Wystawienie ocen semestralnych
Zakończenie I półrocza
14 11.01.2016 r.  

Klasyfikacyjne posiedzenie RP

15 13.01.2016 r. godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami
16 14.01.2016   Pisemny Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie... dla klas IV GP i IV HT
oraz III TH
17 15.01.2016 r.   Praktyczny Egzamin  potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie... dla klas IV GP i IV HT
oraz III TH
18 21.01.2016 r.   Plenarne posiedzenie RP
19 15.02.2016 r. 28.02.2016 r. Ferie Zimowe
20 24.03.2016 r. 29.03.2016 r. Ferie Wielkanocne
21   01.04.2016 r. Wystawianie zagrożeń dla klas IV
22 13.04.2016 r.   Spotkanie z rodzicami
23   21.04.2016 r. Wystawianie ocen kończących dla klas IV
24 25.04.2016 r.   Rada Klasyfikacyjna klas IV
25

29.04.2016 r.

godz. 11.00

Zakończenie Klas IV

26 01.05.2016 r.   Święto Pracy
27 02.05.2016 r.   Dzień Dyrektorski Święto Flagi
28 03.05.2016 r.   Święto Konstytucji 3-go Maja
29 04.05.2016 r.   Matura pisemna z j. polskiego
30 05.05.2016 r.   Matura pisemna z matematyki
31 06.05.2016 r.   Dzień Dyrektorski z powodu matury z j. angielskiego
32 26.05.2016 r.   Boże Ciało
33 27.05.2016 r.   Dzień Dyrektorski
34   03.06.2016 r. Wystawianie zagrożeń klas dla I - III
35   17.06.2016 r. Wystawianie ocen końcoworocznych
36 17.06.2016 r.   Pisemny Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie ... dla klasy III GP
oraz klas zasadniczych III CW, K, AK
37 20.06.2016 r. godz. 14.30 Rada Klasyfikacyjna klas I - III
38 22.06.2016 r.   Dzień Sportu
39 23.06.2016 r.   Dzień z wychowawcą
40 23.06.2016 r. godz. 13.00 Plenarne posiedzenie RP
41

24.06.2016 r.

godz. 09.00

Zakończenie Zajęć Edukacyjnych 2015/2016

42   04.07.2016 r. Zakończenie praktycznych Egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ...
dla klas TP oraz zasadniczych
 


Ilość dni nauki:
poniedziałek/ wtorek/środa  – 36
piątek- 35
czwartek – 37


01.09.2015 r. Kalendarz praktyk
   
 
LP Klasa Termin praktyki ilość tygodni
1 III TH 02.11.2015 r. 27.11.2015 r. 4
2 III GP 23.11.2015 r. 18.12.2015 r. 4
3 II HT/H 30.05.2016 r. 24.06.2016 r. 4
4 II HT/T 06.06.2016 r. 24.06.2016 r. 3
   

25.08.2015 r. Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2014/2015 odbędzie się 27.08.2015 r. o godz. 10.00
   
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
Klasy I godz. 8.00 w szkole rozpoczynają od spotkania z wychowawcą
Klasy II - IV godz. 9.00 Hala Sportowa

 
 

Ogłoszenia na rok szkolny 2014 / 2015

 

02.06.2015 r. 03.06.2015 r. SKRÓCONE LEKCJE
   
 
1. 35 minut  08.00 - 08.35
2. 35 minut  08.40 - 09.15
 3. 35 minut  09.20 - 09.55
4. 35 minut  10.10 - 10.45
5. 35 minut   10.50 -11.25
6. 35 minut  11.30 -12.05
7. 35 minut   12.10 -12.45
8. 35 minut  12.50 -13.25
 

04.03.2015 r. Rekrutacja 2015/2016

 Ważne informacje dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, należy pobrać ze strony http://www.zsp2.ckj.edu.pl/rekrutacja_info.htm

dyrektor Henryk Czyżewski

 
 • ZARZĄDZENIE Nr 04/2015
  POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie

  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do (...) szkół ponadgimnazjalnych (...) w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016. (...)

  Składanie dokumentów do wybranych szkół:
  1. (...)
  2. do pozostałych szkół
  (...)
  do 22 czerwca 2015 r.
  Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły. do 25 czerwca 2015 r.
  Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz złożenia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu uprawniającego kandydata do przyjęcia w pierwszej kolejności. od 26 czerwca 2015 r.
  do 30 czerwca 2015 r.
  do godz. 12:00
  Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły. 2 lipca 2015 r.
  do godz. 12:00
  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 2 lipca 2015 r.
  od godz. 12:00
  do 6 lipca 2015 r.
  do godz. 12:00
  Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły. 7 lipca 2015 r.
  do godz. 12:00
  Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). od dnia 7 lipca 2015 r.
  od godz.12:00
  do dnia 9 lipca 2015 r.
  do godz. 15:00
  Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 7 lipca 2015 r. 10 lipca 2015 r.
  do godz. 12:00
  Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).
  Ogłoszenie listy przyjętych.
  24-26 sierpnia 2015 r.


  28 sierpnia 2015 r.
  do godz. 12:00

 • 09.01.2015 r. Wywiadówka

   28.01.2015 r. (środa) o godz. 16.00, odbędzie się wywiadówka semestralna

  dyrektor Henryk Czyżewski


  29.10.2014 r. Wywiadówka

  13 listopada o godzinie 16.00 odbędą się spotkania z rodzicami

  dyrektor Alicja Szwed


  02.09.2014 r. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - ZAPROSZENIE

    Serdecznie zapraszamy wszystkich byłych i obecnych pracowników szkoły na szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej, które odbędą się w dniu 14 października 2014 roku. Uroczystości rozpoczynamy o godzinie 11.00 przedstawieniem w auli szkoły, po którym zapraszamy na poczęstunek do świetlicy szkolnej.
     

  dyrektor Henryk Czyżewski


  09.10.2014 r. 10.09.2014 r. SKRÓCONE LEKCJE
     
   
  1. 30 minut  08.00 - 08.30
  2. 30 minut  08.35 - 09.05
   3. 30 minut  09.10 - 09.40
  4. 30 minut  09.45 - 10.15
  5. 30 minut  10.20 -10.50
  6. 30 minut  10.55 -11.25
  7. 30 minut  11.30 -12.00
  8. 30 minut  12.05 -12.35

  23.09.2014 r. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
  LP DATA WYDARZENIE
  1 01.09.2014 r.  

  Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

  2 13.10.2014 r. 13.10.2014 r.

  Dzień Dyrektorski

  3 14.10.2014 r. 14.10.2014 r. Dzień Edukacji Narodowej
  4 01.11.2014 r. 01.11.2014 r. Wszystkich Świętych
  5 10.11.2014 r. 10.11.2014 r. Dzień Dyrektorski
  6 11.11.2014 r. 11.11.2014 r. Święto Niepodległości
  7 22.12.2014 r. 06.01.2015 r. Dłuuuuuugie Ferie Świąteczne
  8 16.01.2015 r.  

  Zakończenie I półrocza

  9 02.02.2015 r. 13.02.2015 r. Ferie Zimowe
  10 02.04.2015 r. 07.04.2015 r. Ferie Wielkanocne
  11 24.04.2015 r.  

  Zakończenie Klas IV

  12 01.05.2015 r. 01.05.2015 r. Święto Pracy
  13 02.05.2015 r. 02.05.2015 r. Święto Flagi
  14 03.05.2015 r. 03.05.2015 r. Święto Konstytucji 3-go Maja
  15 04.05.2015 r.  

  Matura pisemna z j. polskiego

  16 05.05.2015 r.  

  Matura pisemna z matematyki

  17 06.05.2015 r. 06.05.2015 r. Dzień Dyrektorski z powodu matury z j. obcego
  18 04.06.2015 r. 04.06.2015 r. Boże Ciało
  19 05.06.2015 r. 05.06.2015 r. Dzień Dyrektorski
  20 26.06.2015 r.  

  Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

   

  23.09.2014 r. Terminy praktyk
  LP Klasa Termin praktyki ilość tygodni
  1 IV HT 02.09.2014 r. 19.09.2014 r. 3
  2 IV GP 02.09.2014 r. 19.09.2014 r. 3
  3 III HT 09.03.2015 r. 01.04.2015 r. 4
  4 III GP 09.03.2015 r. 01.04.2015 r. 4
  5 II HT 04.05.2015 r. 29.05.2015 r. 4
  6 I  HG - gr. OT 08.06.2015 r. 26.06.2015 r. 3
   

  02.09.2014 r. Wyprawka szkolna dla uczniów ZSP nr 2 i nr 7 w Kwidzynie

   

  We wrześniu w nowym roku szkolnym 2014/2015 rusza po raz kolejny rządowy program "Wyprawka szkolna". Dotyczy on finansowania podręczników szkolnych (na podstawie faktury ich zakupu) dla uczniów rozpoczynających we wrześniu naukę w klasie III Technikum i kl. III zasadniczej szkoły zawodowej (na podstawie kryterium dochodowego 539 zł netto na członka w rodzinie)- nowa podstawa programowa.
  Ponadto objęci są wszyscy uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (upośledzenie w stopniu lekkim, słabosłyszący, słabowidzący i niepełnosprawni ruchowo) bez względu na dochód w rodzinie.
  Wychowawców klas II Technikum i II zawodowych proszę o przekazanie informacji uczniom i przekierowanie do pedagoga.

   

  pedagog szkolny Maria Kochanowska


     
   

  Ogłoszenia na rok szkolny 2013 / 2014

     

  11.06.2014 r. Przyszłość szkół zawodowych

  Wykwalifikowanych pracowników w jednych zawodach jest za mało w innych nadmiar. Co zrobi Ministerstwo? Jak powinny zareagować szkoły?

  http://wyborcza.pl/1,75478,16132475,Szykuje_sie_rewolucja_w_nauczaniu_zawodow.html#ixzz34JFVBpLU

   


  29.04.2014 r. Organizacja zajęć lekcyjnych w maju

  2014-05-01 Święto pracy
  2014-05-0 Dzień Dyrektorski - Dzień Flagi
  2014-05-03 Święto Konstytucji Trzeciego Maja
  2014-05-05 - 2014-05-06 Matury pisemne - Dzień Dyrektorski dla technikum
  2014-05-07 Matury pisemne - Dzień Dyrektorski - dla wszystkich klas

  dyrektor Henryk Czyżewski


  27.03.2014 r. Wywiadówka
  W dniu 9 kwietnia 2014 roku o godzinie 16.00 odbędzie się wywiadówka szkolna. Serdecznie zapraszamy Rodziców.

  dyrektor Alicja Szwed


  09.03.2014 r. Ostatnie Pożegnanie Naszej Pani Dyrektor Grażyny Boreckiej

  Na zawsze
  pozostaniesz w naszej pamięci.
  We wspomnieniu,
  smutku, westchnieniu,
  jako Anioł dobroci,
  który swą aurą świat złocił.


  14.02.2014 r. Gratulacje dla naszej szkoły za osiągnięcia w kształceniu młodzieży <<list gratulacyjny>>

  3 miejsce w Polsce  w Rankingu Egzaminów Zawodowych  w zawodzie technik hotelarstwa oraz 44 miejsce
  w rankingu techników województwa pomorskiego
  . Ranking opracowany przez   miesięcznik "Perspektywy"  

  Kryteria Rankingu Techników 2014: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

  Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


  05.12.2013 r. Sprawdź się i rozwiąż krótki test z wiedzy hotelarskiej <<test>>

  27.11.2013 r. Przenoszenie aktywacji konta w Librusie
  Jeżeli konto do Librusa było aktywowane w innej szkole lub klasie, należy zrobić przeniesienie:

  1. Pobrać od wychowawcy lub administratora dziennika loginy i hasła do nowego konta
  2. Zalogować się do systemu jako Rodzic, wybrać z menu pozycję Informacje, a następnie polecenie przenieś aktywacje.
  3. Uzupełnić dane, zgodnie z kolejnością podaną przez system.
  4. Po wpisaniu loginów i haseł, należy potwierdzić wpisane dane przyciskiem Przenieś aktywację
  5. Czekać na potwierdzenie przeniesienia, która przyjdzie jako wiadomość systemowa
   

  19.11.2013 r. Ubezpieczenie Szkoły
  Ubezpieczycielem naszej szkoły jest firma InterRisk. Sposób zgłaszania szkody produktu firmy - <<prezentacja>>

  Dokumentacja do pobrania na stronie sekretariatu szkoły


  15.11.2013 r. Informacje organizacyjne
  17 stycznia 2014 r.  zakończenie 1 semestru. W związku z tym:
  do 20 grudnia 2013 r. przekazanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną
  do 14 stycznia 2014 r. do godziny 15.00 - wystawienie ocen semestralnych
  16 stycznia 2014 r. godz. 16.00 - Klasyfikacyjne Posiedzenie RP
  06 luty 2014 r. godz. 16.00 - wywiadówka dla rodziców
  04 luty 2014 r. godz. 16.00 - Plenarne Posiedzenie RP
   

  15.11.2013 r. Bezpieczna szkoła - poradnia uzależnień
  W kwidzyńskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej p. Barbara Dróżdż przyjmuje osoby uzależnione w każdy czwartek w godzinach 14.30-16.30.

  Więcej informacji na stronie Poradni


  05.11.2013 r. Wywiadówka
  19 listopada 2013 roku o godzinie 16.00 odbędą się spotkania z Rodzicami.
   

  22.10.2013 r. "Pomorskie - dobry kurs na edukację"
  W ramach projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację" w naszej szkole odbywają się bezpłatne zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego. Wszystkich zainteresowanych uczestników projektu zapraszam do udziału w kursach.

  koordynator szkolny Ewa Holińska


  11.10.2013 r. Spotkanie z rodzicami uczniów klas 4
  23 października o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie rodziców klas IV.
  Na początek spotkanie z panem dyrektorem w Auli szkolnej, a następnie w klasach z wychowawcami.
  Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców naszych maturzystów.
   

  09.10.2013 r. Matura próbna z operonem
  <<pobierz terminarz>>
   

  04.10.2013 r. Nowy program edukacyjno opiekuńczy
  Od 2012 r. w naszej szkole obowiązuje nowy "Program edukacyjno opiekuńczy wobec uczniów z niepełnosprawnością dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej". Autorem programu jest pani Janina Tkaczyk. <<pobierz program>>
   

  17.09.2013 r. Rajd Żaków
  Uwaga. Rajd Żaków został przełożony na 25 września (środa), z przyczyn technicznych. Obędzie się w parku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Górkach. Rano o godz. 8.00 zapraszam przedstawicieli klas do sali 18 po zadania. Spotykamy się przed szkołą o godz. 9.00. Planowany czas zakończenia Rajdu ok. godz. 13.00.

  Marlena Kotłowska


  16.09.2013 r. Terminy praktyk
  LP Klasa Termin praktyki ilość tygodni
  1 IV HT 02.09.2013 r. 20.09.2013 r. 3
  2 IV GŚ 02.09.2013 r. 20.09.2013 r. 3
  3 III HT 05.05.2014 r. 30.05.2014 r. 4
  4 III GP 05.05.2014 r. 30.05.2014 r. 4
  5 II HT 02.06.2014 r. 27.06.2014 r. 4
     

  14.09.2013 r. Wywiadówki klas 1 odbędą się 19.09.2013 r. Na początku o godz.16.00 w auli szkolnej spotkanie z dyrektorem szkoły, a następnie z wychowawcami w klasach. Zapraszamy
   

  26.08.2013 r. Terminarz roku szkolnego 2013 / 2014  <<pobierz>>

  DNI WOLNE, ale...... nie dla każdego

  14 października - Dzień Edukacji Narodowej - poniedziałek
  1 listopada - Wszystkich Świętych - piątek
  11 listopada - Święto Niepodległości - poniedziałek
  23 grudnia (poniedziałek) - 1 stycznia - Nowy Rok (środa) - zimowa przerwa świąteczna
  2 stycznia - 3 stycznia - Dzień Dyrektorski
  6 stycznia - Trzech Króli - poniedziałek
  20 stycznia (poniedziałek) - 2 lutego (piątek)- ferie zimowe
  17 kwietnia (Wielki Czwartek) – 22 kwietnia (wtorek) - wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc
  25 kwietnia (piątek) - zakończenie klas IV technikalnych
  1 maja - Święto Pracy - czwartek
  2 maja - Dzień Dyrektorski
  5 - 6 maja - matury pisemne - Dzień Dyrektorski dla technikum
  7 maja - matury pisemne - Dzień Dyrektorski
  13 czerwca - zakończenie klas zasadniczych kończących - piątek
  19 czerwca Boże Ciało - czwartek
  20 czerwca
  - Dzień Dyrektorski
  23 czerwca - egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe godz. 12.00 - Dzień Dyrektorski dla technikum
  24 - 26 czerwca - egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  27 czerwca - zakończenie roku szkolnego


   

  Ogłoszenia na rok szkolny 2012 / 2013


  25.04.2013 r. Dni wolne w czasie matur
  W poniedziałek 6 maja pracujemy wszyscy. 7 - 8 maja technika mają wolne [klasy zasadnicze mają lekcje]; 9 maja zarówno technikalne jak i zasadnicze klasy mają wolne ze względu na maturę z j. angielskiego i odsłuchiwanie nagrań z płyt.

  19.03.2013 r. Informacje Librusa dotyczące zmian w korzystaniu z dziennika elektronicznego
  Rodzice korzystający z e-Dziennika otrzymują informacje o zmianach w panelu wiadomości. Dla tych, którzy dopiero chcieli by skorzystać - <<skrót wiadomości >>

  19.03.2013 r. Targi Szkół Ponadgimnazjalnych
  21 marca 2013 r. w ZSP nr 1 ul. Słowiańska 17 - sala gimnastyczna; będziemy wystawiać ekspozycję dotyczącą naszej Szkoły na Targach. od 10.00 do 16.00 zapraszamy wszystkich chętnych gimnazjalistów
  oraz ich rodziców. <<zaproszenie od pana starosty>>

  08.03.2013 r. REKRUTACJA 2013/2014
  Drodzy gimnazjaliści i szanowni rodzice gimnazjalistów, sprawdźcie dlaczego warto uczyć się w naszej szkole <<pobierz prezentację>>

  28.02.2013 r. REKRUTACJA 2013/2014
  Drodzy gimnazjaliści i szanowni rodzice gimnazjalistów, przygotowaliśmy dla Was szczegóły planu  naboru do klas pierwszych Technikum nr 2 w Kwidzynie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 i nr 7.
  Przygotowaliśmy również zasady naboru obowiązujące w szkole w roku szkolnym 2013/2014 łącznie z pełnym harmonogramem rekrutacji.

  28.02.2013 r. Plan naboru do klas pierwszych
  Regulamin naboru na rok szkolny 2013/2014

  27.02.2013 r. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia i odesłania jeden z adresów podanych w zgłoszeniu. Dla osób chcących wysłać zgłoszenie w formie elektronicznej, przygotowaliśmy plik w formacie dokumentu Worda zjazd.doc, dla tych co wolą tradycyjną pocztę - w formacie pdf - zjazd.pdf

  26.02.2013 r. VIII Zjazd Absolwentów.
  W dniach 8 - 9 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie będziemy świętować obchody 60-lecia istnienia szkoły. W ramach tej rocznicy odbędzie się VIII Zjazd Absolwentów.
  Na razie wszystkie zapytania prosimy kierować do jednego z organizatorów, pana Wojciecha Chojnackiego na adres e-mail mlyn55@wp.pl  lub telefonicznie 604 443 485
  pozostałe informacje na stronie absolwenci

  31.12.2012 r.
  Witamy na nowej stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie :-)
             
    Masz ciekawe informacje; widzisz błędy na stronie; napisz do nas  <admin.zsp2.kwidzyn@gmail.com>